Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Raport o stanie Gminy Zawichost
Raport za rok 2019
Ochrona danych osobowych (RODO)
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Wzory dokumentów do pobrania
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Prawo lokalne
Obwieszczenia
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2020 rok
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Jednostki organizacyjne
Rewitalizacja
Petycje
Interpelacje i zapytania
Pożytek publiczny
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
° 
° Oświadczenia majątkowe -korekty
° Radni
° Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
° Pracownicy Urzędu Miasta
- Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
- Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2018-2023
- Oświadczenia majątkowe za 2017r.
- Oświadczenia majątkowe za 2016r.
- Oświadczenia majątkowe za 2015r.
- Oświadczenia majątkowe za 2014r.
- Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014
- Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2014
- Oświadczenia majątkowe za 2013r.
- Oświadczenia majątkowe za 2012r.
- Oświadczenia majątkowe za 2011r
- Oświadczenia majątkowe za 2010r
- Oświadczenia majątkowe za 2009r.
- Oświadczenia majątkowe za 2008r.
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta strona główna 

Pracownicy Urzędu Miasta
Oświadczenie majątkowe

Katarzyna Zioło - Zastępca Burmistrza Zawichostu

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 12:54:44 Informację zaktualizowano 2020-01-31 12:59:13, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Oświadczenie majątkowe

Tomasz Siwek - 1/2 Zastępca Burmistrza Zawichostu, 1/2 Sekretarz Gminy Zawichost na koniec kadencji

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 12:18:42 Informację zaktualizowano 2020-01-31 12:52:55, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Oświadczenie majątkowe

Tomasz Siwek - 1/2 Zastępca Burmistrza Zawichostu, 1/2 Sekretarz Gminy Zawichost

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 12:18:46 Informację zaktualizowano 2020-01-31 12:51:29, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Oświadczenie majątkowe

Tomasz Siwek - 1/2 Zastępca Burmistrza Zawichostu, 1/2 Sekretarz Gminy Zawichost

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 12:18:49 Informację zaktualizowano 2020-01-31 12:44:16, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Oświadczenie majątkowe
 Andrzej Wzorek - Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost - na koniec kadencji
Data wprowadzenia informacji 2018-10-08 12:03:13 Informację zaktualizowano 2020-01-31 12:19:06, wprowadzający: Wojciech Próchnicki

Zobacz:
 Oświadczenia majątkowe za 2018 rok .  Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2018-2023 .  Oświadczenia majątkowe za 2017r. .  Oświadczenia majątkowe za 2016r. .  Oświadczenia majątkowe za 2015r. .  Oświadczenia majątkowe za 2014r. .  Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014 .  Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2014 .  Oświadczenia majątkowe za 2013r. .  Oświadczenia majątkowe za 2012r. .  Oświadczenia majątkowe za 2011r .  Oświadczenia majątkowe za 2010r .  Oświadczenia majątkowe za 2009r. .  Oświadczenia majątkowe za 2008r. . 
wersja do druku