Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Raport o stanie Gminy Zawichost
Raport za rok 2022
Raport o stanie dostępności
Ochrona danych osobowych (RODO)
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Dokumenty do pobrania
Wzory dokumentów do pobrania
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ZAWICHOST NA LATA 2021-2027
WYBORY
Wybory parlamentarne 2023
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Obwieszczenia Burmistrza Zawichostu
Obwieszczenia Organów Administracji Publicznej
Zagospodarowanie przestrzenne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2023
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rewitalizacja
Petycje
Interpelacje i zapytania
Rejestr umów i aneksów
Pożytek publiczny
Preferencyjna sprzedaż węgla
Informacja o przystąpieniu Gminy Zawichost do preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego
Jak kupić węgiel od Miasta i Gminy Zawichost
Ochrona środowiska
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Zamówienie publiczne
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty na 2023 strona główna 

Podatki i opłaty na 2023
Uchwała Nr LV/309/2022 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie obniżeniu średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-02 11:02:28 Informację zaktualizowano 2023-01-02 11:03:12, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacje podatkowe wzory

IL-1 INFORMACJA O LASACH


ZIL-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH


ZIL-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH


ZIL-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH


IN-1- INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH


ZIN-1 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH


ZIN-2 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH


ZIN-3 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH


IR-1 - INFORMACJA O GRUNTACH


ZIR-1 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH


ZIR-2 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH


ZIR-3 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-01 10:45:36 Informację zaktualizowano 2021-07-13 10:06:21, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr XIV/88/2019 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gm. Zawichost

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-24 12:37:38 Informację zaktualizowano 2021-01-20 13:28:53, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr X/48/2015 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-17 09:05:00 Informację zaktualizowano 2021-01-20 13:32:30, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr XXII/98/2016 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-17 09:05:41 Informację zaktualizowano 2021-01-20 13:31:48, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr XXII/99/2016 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-12 12:00:38 Informację zaktualizowano 2021-01-20 13:31:03, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr XXII/100/2016 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie opłaty targowej

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-24 12:35:05 Informację zaktualizowano 2021-01-20 13:30:27, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

DEKLARACJA

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY- DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWA- NIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

BROSZURA DO FORMULARZA „DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY” - DL-1(1) oraz ZAŁĄCZNIKÓW ZDL-1(1) i ZDL-2(1)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-15 18:23:06 Informację zaktualizowano 2020-01-15 18:28:34, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA 3

BROSZURA DO FORMULARZA „DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI” - DN-1(1) oraz ZAŁĄCZNIKÓW ZDN-1(1) i ZDN-2(1)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-15 18:23:28 Informację zaktualizowano 2020-01-15 18:31:35, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANI

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

BROSZURA DO FORMULARZA „DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY” - DR-1(1) oraz ZAŁĄCZNIKÓW ZDR-1(1) i ZDR-2(1)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-15 18:23:55 Informację zaktualizowano 2020-01-15 18:33:47, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr XXX/213/2013 Rady Miejskiej Zawichost
w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zawichost 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-15 12:06:50, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
wersja do druku