Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Raport o stanie Gminy Zawichost za rok 2018
Ochrona danych osobowych (RODO)
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Wzory dokumentów do pobrania
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019
Wybory Parlamentarne 2019
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Prawo lokalne
Obwieszczenia
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2019 rok
° Obowiązujące na rok 2016
° Obowiązujące na rok 2015
° Obowiązujące na rok 2014
° Obowiązujące na rok 2013
° Obowiązujące na rok 2012
° Obowiązujące na rok 2011
° Obowiązujące na rok 2010
° 2009
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Jednostki organizacyjne
Rewitalizacja
Petycje
Pożytek publiczny
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty na 2019 rok strona główna 

Podatki i opłaty na 2019 rok
Uchwała Nr XXXIII/161/2017 Rady Miejskiej
Zawichost

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczneia podatku rolnego na 2018 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-17 09:06:46 Informację zaktualizowano 2017-12-18 11:59:45, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr XXII/98/2016 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-17 09:05:41 Informację zaktualizowano 2017-01-24 12:32:07, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr X/48/2015 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-17 09:05:00, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr X/49/2015 Rady Miejskiej Zawichost
 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Data wprowadzenia informacji 2015-12-17 09:03:42 Informację zaktualizowano 2016-01-14 11:55:56, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Załącznik 1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD
NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO
 Pobierz do edycji >>>
Data wprowadzenia informacji 2016-01-12 14:56:12 Informację zaktualizowano 2016-01-14 11:27:15, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Załącznik Nr 2 deklaracja na podatek od
nieruchomości
 Pobierz deklarację>>>
Data wprowadzenia informacji 2011-12-12 12:14:35 Informację zaktualizowano 2016-01-14 11:43:34, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Załącznik Nr 3 deklaracja na podatek rolny
 Pobierz deklarację>>>
Data wprowadzenia informacji 2011-12-12 12:16:21 Informację zaktualizowano 2016-01-14 11:45:17, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Załącznik Nr 4 deklaracja na podatek leśny
 Pobierz deklarację>>>
Data wprowadzenia informacji 2011-12-12 12:17:37 Informację zaktualizowano 2016-01-14 11:47:54, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr XXX/213/2013 Rady Miejskiej Zawichost
w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zawichost 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-15 12:06:50, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr XXII/99/2016 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-12 12:00:38 Informację zaktualizowano 2017-01-24 12:34:13, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr XXII/100/2016 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie opłaty targowej

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-24 12:35:05, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr XXII/101/2016 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gm. Zawichost

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-24 12:37:38, wprowadzający: Wojciech Próchnicki

Zobacz:
 Obowiązujące na rok 2016 .  Obowiązujące na rok 2015  .  Obowiązujące na rok 2014  .  Obowiązujące na rok 2013  .  Obowiązujące na rok 2012 .  Obowiązujące na rok 2011 .  Obowiązujące na rok 2010 .  2009 . 
wersja do druku