Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Raport o stanie Gminy Zawichost za rok 2018
Ochrona danych osobowych (RODO)
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Wzory dokumentów do pobrania
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019
Wybory Parlamentarne 2019
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Prawo lokalne
Obwieszczenia
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
° Sprawozdania finansowe
° Sprawozdania z wykonania budżetu
Podatki i opłaty na 2019 rok
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Jednostki organizacyjne
Rewitalizacja
Petycje
Pożytek publiczny
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet strona główna 

Budżet
Projekt Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy
Zawichost na 2017 rok

Zarządzenie nr 165/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie WPF Gminy Zawichost na lata 2017-2028

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-21 08:56:17, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Projekt budżetu Gminy Zawichost na 2017 rok

Zarządzenie nr 166/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Zawichost na 2017 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-21 08:54:57, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miejskiej Zawichost

 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2015 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 07:36:08 Informację zaktualizowano 2015-01-14 07:36:29, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Projekt budżetu Gminy Zawichost na 2013 rok
Projekt budżetu do pobrania>>> 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-17 11:20:01 Informację zaktualizowano 2012-12-17 11:23:25, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Projekt Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy
Zawichost na 2013 rok
WPF do pobrania>>> 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-17 11:25:35 Informację zaktualizowano 2012-12-17 11:27:01, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Budżet Gminy Zawichost na 2012 rok
Pobierz >>>  
Data wprowadzenia informacji 2012-01-30 09:22:32 Informację zaktualizowano 2012-01-30 09:25:52, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Projek budżetu Gminy Zawichost na 2012 rok
 Pobierz projekt>>>
Data wprowadzenia informacji 2012-01-26 08:24:54 Informację zaktualizowano 2012-01-30 09:25:47, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Budżet Gminy Zawichost na 2011 rok
Budżet Gminy Zawichost na 2011 rok do pobrania>>> 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-22 12:58:22, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Budżet Gminy Zawichost na 2010 rok
 Budżet Gminy Zawichost na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-06-20 15:00:32 Informację zaktualizowano 2011-06-20 15:02:38, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Załączniki do budżetu na 2008r
 Zalaczniki do budżetu i prognoza na 2008r
Data wprowadzenia informacji 2009-02-06 11:15:55 Informację zaktualizowano 2011-06-20 15:01:59, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Projekt budżetu na rok 2008
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-02-06 11:13:39 Informację zaktualizowano 2011-06-20 15:01:47, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Projekt budżetu Gminy Zawichost na 2014 rok
 Projekt budżetu do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2013-12-23 14:25:41, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Zawichost na 2014 rok
 WPF do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2013-12-23 14:27:21, wprowadzający: Wojciech Próchnicki

Zobacz:
   Sprawozdania finansowe
   Sprawozdania z wykonania budżetu
wersja do druku