Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Raport o stanie Gminy Zawichost
Raport za rok 2021
Raport o stanie dostępności
Ochrona danych osobowych (RODO)
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Dokumenty do pobrania
Wzory dokumentów do pobrania
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ZAWICHOST NA LATA 2021-2027
WYBORY
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Obwieszczenia Burmistrza Zawichostu
Obwieszczenia Organów Administracji Publicznej
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2021 rok
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rewitalizacja
Petycje
Interpelacje i zapytania
Rejestr umów i aneksów
Pożytek publiczny
Preferencyjna sprzedaż węgla
Informacja o przystąpieniu Gminy Zawichost do preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego
Jak kupić węgiel od Miasta i Gminy Zawichost
Ochrona środowiska
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Zamówienie publiczne
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje Rady strona główna 

Komisje Rady
I.Komisja Rozwoju Gospodarczego

 

 1. Paweł Bednarski – Przewodniczący Komisji
 2. Dariusz Małecki - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Wit Błasiak – Członek Komisji
 4. Robert Gradziński  - Członek Komisji
 5. Marek Grzyb  - Członek Komisji
 6. Łukasz Kędziora - Członek Komisji
 7. Radosław Krakowiak - Członek Komisji
 8. Jan Bielawa – Członek Komisji
 9. Małgorzata Mianowana - Członek Komisji
 10. Edyta Rębiś - Członek Komisji
 11. Wojciech Siwek - Członek Komisji
 12. Andrzej Stępień - Członek Komisji
 13. Piotr Śliwiński - Członek Komisji
 14. Katarzyna Tenderowicz - Członek Komisji
 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-03 11:21:13 Informację zaktualizowano 2018-12-13 06:59:17, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
II. Komisja Społeczna

 

 1. Katarzyna Tenderowicz - Przewodnicząca Komisji
 2. Małgorzata Mianowana - Z-ca Przewodniczącej Komisji
 3. Marek Grzyb - Członek Komisji
 4. Radosław Krakowiak - Członek Komisji
 5. Jakub Kruszyna - Członek Komisji
 6. Paweł Bednarski – Członek Komisji
 7. Edyta Rębiś - Członek Komisji
 8. Śliwiński Piotr - Członek Komisji
 9. Jan Bielawa – Członek Komisji
 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-03 11:23:36 Informację zaktualizowano 2018-12-13 07:01:10, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
III. Komisja Rewizyjna

 

 

 1. Robert Gradziński - Przewodniczący Komisji
 2. Katarzyna Tenderowicz - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Łukasz Kędziora - Członek Komisji
 4. Wojciech Siwek - Członek Komisji
 5. Paweł Bednarski – Członek Komisji
 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-03 11:24:12 Informację zaktualizowano 2018-12-13 07:02:25, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
IV.Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 

 1. Wojciech Siwek - Przewodniczący Komisji
 2. Jan Bielawa – Członek Komisji
 3. Wit Błasiak – Członek Komisji
 4. Piotr Śliwiński - Członek Komisji
 5. Katarzyna Tenderowicz - Członek Komisji
 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-26 14:16:17 Informację zaktualizowano 2019-02-07 07:25:27, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
wersja do druku