Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Dane
Miasto i Gmina
Ogłoszenie o konkursie na dyrektora szkoły
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Informacje bieżące
Wzory dokumentów do pobrania
Wybory 2018
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Sołectwa
Prawo lokalne
Obwieszczenia
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2018 rok
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Jednostki organizacyjne
Rewitalizacja
Petycje
Pożytek publiczny
Ochrona Środowiska
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje Rady strona główna 

Komisje Rady
I.Komisja Rozwoju Gospodarczego

 

 1. Kawecka Anna – Przewodnicząca Komisji
 2. Korona Robert - Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Kędziora Łukasz - Członek Komisji
 4. Banajski Józef - Członek Komisji
 5. Krakowiak Radosław - Członek Komisji
 6. Błasiak Wit - Członek Komisji
 7. Maruszczak Tomasz - Członek Komisji
 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-03 11:21:13 Informację zaktualizowano 2014-12-16 11:01:35, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
II. Komisja Społeczna

 

 1. Rębiś Edyta – Przewodnicząca Komisji
 2. Chmielewski Leszek– Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Pięta Józef - Członek Komisji
 4. Kaca Marcin - Członek Komisji
 5. Kosior Włodzimierz - Członek Komisji
 6. Rzepka Kazimierz - Członek Komisji
 7. Szczęsna Mariola - Członek Komisji
 8. Śliwiński Piotr - Członek Komisji
 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-03 11:23:36 Informację zaktualizowano 2015-08-05 15:05:44, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
III. Komisja Rewizyjna

 

 

 1. Błasiak Wit –Przewodniczący Komisji
 2. Kaca Marcin – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Kosior Włodzimierz - Członek Komisji
 4. Szczęsna Mariola - Członek Komisji
 5. Banajski Józef - Członer Komisji
 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-03 11:24:12 Informację zaktualizowano 2015-05-21 13:48:40, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
wersja do druku