Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Raport o stanie Gminy Zawichost za rok 2018
Ochrona danych osobowych (RODO)
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Wzory dokumentów do pobrania
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Prawo lokalne
Obwieszczenia
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2020 rok
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Jednostki organizacyjne
Rewitalizacja
Petycje
Pożytek publiczny
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rada strona główna 

Rada
Skład Rady Miejskiej w Zawichoście

Skład  Rady Miejskiej w Zawichoście

 

1. Edyta Rębiś – Przewodnicząca Rady Miejskiej
2. Marek Grzyb – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
3. Dariusz Małecki – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
4. Małgorzata Mianowana– Radna Rady Miejskiej
5. Błasiak Wit – Radny Rady Miejskiej
6. Jan Bielawa – Radny Rady Miejskiej
7. Paweł Bednarski – Radny Rady Miejskiej
8. Łukasz Kędziora – Radny Rady Miejskiej
9. Radosław Krakowiak– Radny Rady Miejskiej
10. Wojciech Siwek – Radny Rady Miejskiej
11. Robert Gradziński – Radny Rady Miejskiej
12. Andrzej Stępień – Radny Rady Miejskiej
13. Katarzyna Tenderowicz – Radna Rady Miejskiej
14. Jakub Kruszyna– Radny Rady Miejskiej
15. Piotr Śliwiński – Radny Rady Miejskiej

 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-11-19 11:31:39 Informację zaktualizowano 2018-11-26 14:01:51, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
wersja do druku