Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Raport o stanie Gminy Zawichost
Raport za rok 2022
Raport o stanie dostępności
Ochrona danych osobowych (RODO)
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Dokumenty do pobrania
Wzory dokumentów do pobrania
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ZAWICHOST NA LATA 2021-2027
WYBORY
Wybory parlamentarne 2023
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Obwieszczenia Burmistrza Zawichostu
Obwieszczenia Organów Administracji Publicznej
Zagospodarowanie przestrzenne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2023
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rewitalizacja
Petycje
Interpelacje i zapytania
Rejestr umów i aneksów
Pożytek publiczny
Preferencyjna sprzedaż węgla
Informacja o przystąpieniu Gminy Zawichost do preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego
Jak kupić węgiel od Miasta i Gminy Zawichost
Ochrona środowiska
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Zamówienie publiczne
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory parlamentarne 2023 strona główna 

Wybory parlamentarne 2023
POSTANOWIENIE NR 45/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W
KIELCACH IV

w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Zawichost na stałe obwody głosowani

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-02 08:01:54, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia
14 sierpnia 2023 r.

o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Obwieszczenie do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-25 10:46:19, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 167/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-31 12:58:26, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 162/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-31 13:05:06, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 161/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-31 13:05:18, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZAWICHOSTU O OKRĘGACH
WYBORCZYCH - GMINA ZAWICHOST

Obwieszczenie do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-14 09:56:33, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z
dnia 18 września 2023 r.

Informacja do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-19 11:49:20, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w
sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w
Gminie Zawichost
 Informacja do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2023-09-25 14:30:13, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Bezpłatny transport do lokalu wyborczego -
ROZKŁAD JAZDY BEZPŁATNEGO BUSA

Bezpłatny transport do lokalu wyborczego
w dniu Wyborów do Sejmu RP
i do Senatu RP zarządzonych na dzień
15 października 2023 roku

Burmistrz Zawichostu informuje, że w związku z wejściem w życie przepisów nowelizujących ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1277 ze zm.), w celu zapewnienia jak najszerszego udziału w procesie głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023r., zorganizowany został bezpłatny transport wyborców w/g poniższego rozkładu:

Rozkład jazdy do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-09 12:36:16 Informację zaktualizowano 2023-10-09 12:37:05, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
BWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w
Kielcach z dnia 13 października 2023 r.

o unieważnieniu listy nr 8 KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW w wyborach zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-14 09:15:48, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w
Kielcach z dnia 13 paździenika 2023 r.

o unieważnieniu listy kandydatów na posłów Komitetu Wyborczego Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. oraz o warunkach ważności głosu.

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-14 09:27:27, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
wersja do druku