Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Raport o stanie Gminy Zawichost
Raport za rok 2022
Raport o stanie dostępności
Ochrona danych osobowych (RODO)
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Dokumenty do pobrania
Wzory dokumentów do pobrania
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ZAWICHOST NA LATA 2021-2027
WYBORY
Wybory parlamentarne 2023
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Obwieszczenia Burmistrza Zawichostu
Obwieszczenia Organów Administracji Publicznej
Zagospodarowanie przestrzenne
° Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
° Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
° Ocena aktualności zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2023
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rewitalizacja
Petycje
Interpelacje i zapytania
Rejestr umów i aneksów
Pożytek publiczny
Preferencyjna sprzedaż węgla
Informacja o przystąpieniu Gminy Zawichost do preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego
Jak kupić węgiel od Miasta i Gminy Zawichost
Ochrona środowiska
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Zamówienie publiczne
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 

Zagospodarowanie przestrzenne
Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu z dnia
19.12.2022r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawichost wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie do pobrania>>>

Klauzula informacyjna w celu rozpatrzenia składanych wniosków "do zmiany Nr 1 Studium"

Klauzula informacyjna w celu rozpatrzenia składanych uwag i wniosków do wszczętego postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Uchwała Nr LIV/304/2022 Rady Miejskiej Zawichost w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawichost

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-19 13:55:28, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu z dnia
19.12.2022r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 1 II zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Zawichost wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie do pobrania>>>

Klauzula informacyjna w celu rozpatrzenia składanych uwag i wniosków do wszczętego postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Klauzula informacyjna w celu rozpatrzenia składanych wniosków "do zmiany Nr 1 Planu"

Uchwała Nr LIV/305/2022 Rady Miejskiej Zawichost w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 II zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Zawichost

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-19 14:08:00, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu z dnia
03.11.2023 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospdoaorwania przestrzennego Gminy Zawichost wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie z dnia 03.11.2023 r..pdf

Informacja.pdf

Karta informacji - POŚ.pdf

Karta informacji - Studium.pdf

ZAL_1_TXT_UWARUNKOWANIA_ZAWICHOST_2310_25 Wył.pdf

ZAL_2_TXT_KIERUNKI_ZAWICHOST_2310_25 Wył.pdf

ZAL_5_UZASADNIENIE_SYNTEZA_ZAWICHOST_2310_25 Wył.pdf

mapa_zał3_ZmNr1_SUiKZP_Uwarunkowania_2310_25 wyłoż.pdf

mapa_zał4_ZmNr1_SUiKZP_Kierunki_2310_25 wyłoż.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-03 11:44:23 Informację zaktualizowano 2023-11-03 14:15:55, wprowadzający: Artur Pietraszewski
Ocena aktualności zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym na terenie miasta i gminy Zawichost
 Uchwała - ocena aktualności.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-11-06 09:47:51 Informację zaktualizowano 2023-11-06 09:52:21, wprowadzający: Artur Pietraszewski

Zobacz:
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
   Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
   Ocena aktualności zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
wersja do druku