Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Raport o stanie Gminy Zawichost
Raport za rok 2022
Raport o stanie dostępności
Ochrona danych osobowych (RODO)
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Dokumenty do pobrania
Wzory dokumentów do pobrania
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ZAWICHOST NA LATA 2021-2027
WYBORY
Wybory parlamentarne 2023
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Obwieszczenia Burmistrza Zawichostu
Obwieszczenia Organów Administracji Publicznej
Zagospodarowanie przestrzenne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2023
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rewitalizacja
Petycje
Interpelacje i zapytania
Rejestr umów i aneksów
Pożytek publiczny
Preferencyjna sprzedaż węgla
Informacja o przystąpieniu Gminy Zawichost do preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego
Jak kupić węgiel od Miasta i Gminy Zawichost
Ochrona środowiska
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Zamówienie publiczne
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Obwieszczenia Organów Administracji Publicznej strona główna 

Obwieszczenia Organów Administracji Publicznej
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
PGW Wody Polskie

o wydaniu postanowienia z dnia 25 września 2023 r. znak: WA.ZUZ.4.4210.47.2023.PL

 Obwieszczenie Dyrektora ZZ .pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-09-29 08:18:06 Informację zaktualizowano 2023-09-29 08:19:28, wprowadzający: Artur Pietraszewski
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia
13.09.2023

Obwieszczenie do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-18 14:46:47, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

w sprawie wydania postanowienia znak: WA.ZUZ.4.4210.47.2023.PL z dnia24.08.2023 r. dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

 Obwieszczenie DZZ w Radomiu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-08-31 14:15:50 Informację zaktualizowano 2023-08-31 14:16:29, wprowadzający: Artur Pietraszewski
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

dot. inwestycji pn. "Likwidacja przejazdu kolejowego w km 219 + 937 wraz z budową dróg równoległych w km str. P219+937 - 220=679, str. L 219+937 - 220+662 w ramach inwestycji pn: Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Sandomierz".

 Obwieszczenie .pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-08-23 10:25:08 Informację zaktualizowano 2023-08-23 10:25:42, wprowadzający: Artur Pietraszewski
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Kielcach

z dnia 28 lipca 2023 r. znak: WOO-I.420.22.2022.MJ.10 dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Podwyższenie i rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 0+000-0+577 w msc. Zawichost, gm. Zawichost"

Obwieszczenie RDOŚ.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-02 08:59:09 Informację zaktualizowano 2023-08-02 09:06:58, wprowadzający: Artur Pietraszewski
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

W sprawie wydania decyzji Nr XX/2023 z dnia 21.07.2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. " Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna-Sandomierz".

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-24 11:18:48 Informację zaktualizowano 2023-07-24 11:22:53, wprowadzający: Artur Pietraszewski
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Kielcach

Obwieszczenie do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-12 08:48:58, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Kielcach

Obwieszczenie do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-12 08:44:03, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia
25.05.2023

Obwieszczenie do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-25 16:45:32 Informację zaktualizowano 2023-06-23 10:45:54, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
dnia 11.05.2023r.u

Obwieszczenie do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-20 09:05:12, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Kielcach

Obwieszczenie do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-05 13:52:09, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w
Sandomierzu dnia 25.04.2023r.u

Obwieszczenie do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-28 13:06:36, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w
Sandomierzu dnia 27.03.2023r.

Obwieszczenie do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-31 11:46:17, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia
15.03.2023r.

Obwieszczenie do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-23 14:10:47 Informację zaktualizowano 2023-03-23 14:12:15, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w
Sandomierzu dnia 23.02.2023r.

Obwieszczenie do pobrania>>>

Informacja o wszczęciu postępowania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-02 12:51:32, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Obwieszcze o wszczęciu postępowania
administracyjnego

Obwieszcze o wszczęciu postępowania administracyjnego - PGW Wody Polskie.

Obwieszcze - PGW Wody Polskie.

Postanowienie- PGW Wody Polskie.

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-24 23:48:55 Informację zaktualizowano 2023-02-24 23:50:38, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia
07.02.2023r.

Obwieszczenie do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-09 12:23:26, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia
07.02.2023r.

Obwieszczenie do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-09 12:23:08, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
z dnia 29.12.2022r.

Obwieszczenie do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-04 14:05:04, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia
8.12.2022r.

Obwieszczenie do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-15 10:21:42, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego z dnia 23.11.2022r.

Informacja do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-27 19:42:34 Informację zaktualizowano 2022-11-27 19:44:39, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
z dnia 10.11.2022r.
 Obwieszczenie do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2022-11-17 14:34:00, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego

na wniosek MOW im. Janusza Korczaka w Zawichoście

 DX-2500N_20221014_085616.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-10-14 12:26:53, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego
 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego PGW Wody Polskie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-07-28 11:21:40, wprowadzający: Ewelina Ura - Kamińska
Obwieszcze o wszczęciu postępowania
administracyjnego

Obwieszcze o wszczęciu postępowania administracyjnego - PGW Wody Polskie.

 Obwieszcze o wszczęciu postępowania administracyjnego - PGW Wody Polskie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-07-28 07:33:17, wprowadzający: Ewelina Ura - Kamińska
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Kielcach z dnia 09.02.2022r.
 Obwieszczenie do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2022-02-16 13:43:35, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

 Informacja do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2022-01-26 12:25:29, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód
Polskich z dnia 5 stycznia 2022r.
 Obwieszczenie do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2022-01-13 14:06:17, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Informacja do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-22 14:04:07 Informację zaktualizowano 2021-12-22 14:09:53, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Informacja do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-22 13:59:06 Informację zaktualizowano 2021-12-22 14:10:24, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
wersja do druku