Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Raport o stanie Gminy Zawichost
Raport za rok 2021
Raport o stanie dostępności
Ochrona danych osobowych (RODO)
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Dokumenty do pobrania
Wzory dokumentów do pobrania
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ZAWICHOST NA LATA 2021-2027
WYBORY
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Obwieszczenia Burmistrza Zawichostu
Obwieszczenia Organów Administracji Publicznej
Zagospodarowanie przestrzenne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2023
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rewitalizacja
Petycje
Interpelacje i zapytania
Rejestr umów i aneksów
Pożytek publiczny
Preferencyjna sprzedaż węgla
Informacja o przystąpieniu Gminy Zawichost do preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego
Jak kupić węgiel od Miasta i Gminy Zawichost
Ochrona środowiska
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Zamówienie publiczne
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 strona główna 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-08 07:58:25 Informację zaktualizowano 2020-06-08 08:01:23, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA
KORESPONDENCYJNEGOW KRAJUW WYBORACH PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ
28 CZERWCA 2020 R

wzór zgłoszenia do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-08 08:09:14 Informację zaktualizowano 2020-06-08 08:10:31, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacje PKW - Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-09 12:28:52 Informację zaktualizowano 2020-06-09 12:38:49, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 90/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach na urząd Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-10 09:39:03, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Głosowanie korespondencyjne

Informacje dotyczące głosowania korespondencyjnego

wzór zgłoszenia do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-12 11:12:03 Informację zaktualizowano 2020-06-12 11:15:48, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu z dnia 12
czerwca 2020 roku

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzi

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-12 11:28:56 Informację zaktualizowano 2020-06-12 11:29:58, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z
dnia 12 czerwca 2020 r.

o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do Okręgowych Komisji Wyborczych

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-12 23:12:33 Informację zaktualizowano 2020-06-12 23:14:00, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
12 czerwca 2020

. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 09:04:18 Informację zaktualizowano 2020-06-15 09:44:40, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
POSTANOWIENIE NR 94/2020 Komisarza Wyborczego w
Kielcach IV z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 13:12:01, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 93/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 12:07:36, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 94/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 12:08:10, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Kielcach w
sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych
komisji wyborczych w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
28 czerwca 2020 r.

Postanowienie do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 12:10:11 Informację zaktualizowano 2020-06-17 12:10:44, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Dokumenty szkoleniowe dla członków Okręgowych
Komisji Wyborczych w Zawichoście

Prezentacja do pobrania>>>

Kodeks wyborczy do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 14:41:29 Informację zaktualizowano 2020-06-18 14:44:14, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie
Zawichost

Składy OKW do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-22 07:25:34, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
POSTANOWIENIENR 116/2020 Komisarza Wyborczego w
Kielcach IV z dnia 17 czerwca 2020r.

w sprawie zmianyw składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Zawichost

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-25 08:59:03 Informację zaktualizowano 2020-06-25 09:09:19, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia
30 czerwca 2020 r.

Obwieszczenie PKW do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-01 09:42:09, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
wersja do druku