Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Raport o stanie Gminy Zawichost
Raport za rok 2019
Ochrona danych osobowych (RODO)
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Wzory dokumentów do pobrania
Powszechny Spis Rolny 2020.
WYBORY
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Archiwum Wybory
° Wybory uzupełniające do Senatu
° Wybory samorządowe 2014
° Wybory Parlamentarne 2015
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
° Wybory Samorządowe 2018
° Wybory Parlamentarne 2019
° WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Prawo lokalne
Obwieszczenia
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2020 rok
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Jednostki organizacyjne
Rewitalizacja
Petycje
Interpelacje i zapytania
Pożytek publiczny
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Archiwum Wybory > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020 strona główna 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020
Informacje PKW - Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.

Informacje PKW - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.


• Informacja PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-2/20 o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35798


• Informacja PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-2/20 o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35796


• Informacja PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-8/20 o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami


https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35807


• Informacji PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35799

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-21 09:55:16 Informację zaktualizowano 2020-02-25 11:01:30, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 27/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach na urząd Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-24 10:14:37, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Postamowienie nr 58/2020 Komisarza Wyborczego w
Kielcach IV

w sprawie podziału Miasta i Gminy Zawichost na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obowodowych komisji wyborczych

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-23 12:52:35 Informację zaktualizowano 2020-03-23 12:54:28, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 51/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 14:31:57, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 52/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 14:32:32, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 43/2020 PKW z dnia 2 marca 2020 r.

Uchwała nr 43/2020 PKW z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 14:36:26, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja w sprawie dokonania zgłoszeń
kandydatów na członków obwodowych komisji
wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja
w sprawie dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych może zostać przesłane ( najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu tradycyjną pocztą.

W przypadku wysłania zgłoszenia poczta lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest :

a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.

b) potwierdzenie doręczenia do Urzędu Gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie ( urzędnik wyborczy, pracownik Urzędu Gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej ( nie jest wymagany podpis elektroniczny),


adres poczty elektronicznej: urzad@zawichost.pl />Tel. 158364115, Fax. 158364051

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-30 14:47:32, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Stanowisko PKW w sprawie zgłoszeń kandydatów na
członków Obwodowych Komisji Wyborczych z dnia 26
marca 2020r .

Infomacja do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-10 13:02:28 Informację zaktualizowano 2020-04-10 13:03:20, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z
dnia 19 lutego 2020 r. o sposobie zgłaszania
kandydatów do składów obwodowych komisji
wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych
na dzień 10 maja 2020 r.

Infomacja do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-10 13:03:47 Informację zaktualizowano 2020-04-10 13:05:17, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 11/2019 PKW z dnia 27 lutego 2019r w
sprawie powoływania Obowdowych Komisji Wyborczych
w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w
wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP
oraz do PE.

Uchwała do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-10 13:05:37 Informację zaktualizowano 2020-04-10 13:06:19, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z
dnia 15 kwietnia 2020 r.

w celu powołania w gminie Zawichost obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-15 18:56:25 Informację zaktualizowano 2020-04-15 18:58:01, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Obwieszczenie PKW z dnia 15 kwietnia 2020 r. o
kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiejw wyborach zarządzonych na dzień 10 maja
2020 r.

Obwieszczenie do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-19 18:27:56 Informację zaktualizowano 2020-04-19 18:29:52, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu

Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału Gminy Zawichost na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-27 10:08:14 Informację zaktualizowano 2020-05-08 12:51:30, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
wersja do druku