Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Raport o stanie Gminy Zawichost za rok 2018
Ochrona danych osobowych (RODO)
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dzienny Dom Pomocy
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Wzory dokumentów do pobrania
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Prawo lokalne
Obwieszczenia
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2020 rok
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Jednostki organizacyjne
Rewitalizacja
Petycje
Pożytek publiczny
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 strona główna 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Informacje PKW - Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.

Informacje PKW - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.


• Informacja PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-2/20 o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35798


• Informacja PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-2/20 o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35796


• Informacja PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-8/20 o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami


https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35807


• Informacji PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35799

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-21 09:55:16 Informację zaktualizowano 2020-02-25 11:01:30, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 27/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach na urząd Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-24 10:14:37, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Postamowienie nr 58/2020 Komisarza Wyborczego w
Kielcach IV

w sprawie podziału Miasta i Gminy Zawichost na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obowodowych komisji wyborczych

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-23 12:52:35 Informację zaktualizowano 2020-03-23 12:54:28, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 51/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 14:31:57, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 52/2020 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 14:32:32, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 43/2020 PKW z dnia 2 marca 2020 r.

Uchwała nr 43/2020 PKW z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 14:36:26, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja w sprawie dokonania zgłoszeń
kandydatów na członków obwodowych komisji
wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja
w sprawie dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych może zostać przesłane ( najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu tradycyjną pocztą.

W przypadku wysłania zgłoszenia poczta lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest :

a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.

b) potwierdzenie doręczenia do Urzędu Gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie ( urzędnik wyborczy, pracownik Urzędu Gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej ( nie jest wymagany podpis elektroniczny),


adres poczty elektronicznej: urzad@zawichost.pl />Tel. 158364115, Fax. 158364051

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-30 14:47:32, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
wersja do druku