Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Raport o stanie Gminy Zawichost za rok 2018
Ochrona danych osobowych (RODO)
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Wzory dokumentów do pobrania
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Archiwum Wybory
° Wybory uzupełniające do Senatu
° Wybory samorządowe 2014
° Wybory Parlamentarne 2015
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
° Wybory Samorządowe 2018
° Wybory Parlamentarne 2019
° WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Prawo lokalne
Obwieszczenia
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2020 rok
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Jednostki organizacyjne
Rewitalizacja
Petycje
Pożytek publiczny
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Archiwum Wybory > WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019 strona główna 

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019
Dyżur Urzędnika Wyborczego

Urzędnik Wyborczy P. Barbara Czwarno


Dyżur w dniu 12.10.2019 roku od godz 9:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost,


oraz w dniach 13-14.10.2019 w godz. trwania wyborów


tel. kontaktowy 728 815 594.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-11 14:49:45 Informację zaktualizowano 2019-10-11 14:50:30, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja o Składach Obwodowych Komisji
Wygorczych
 Składy OKW do pobrania
Data wprowadzenia informacji 2019-10-08 09:02:02, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
POSTANOWIENIE NR 209/2019 Komisarza Wyborczego w
Kielcach IV

POSTANOWIENIE NR 209/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-25 13:15:19, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Postanowienie Nr 208/2019 Komisarza Wyborczego w
Kielcach
 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-09-24 12:49:07, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół z losowania Gmina Zawichost OKW Nr 3
 Protokól do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 08:45:44, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z
dnia 13 września 2019 r.
 o dodatkowych zgloszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2019-09-16 07:04:37, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu z dnia 05
września 2019r.
 w sprawie podziału Gminy Zawichost na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, podaję do publicznej wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
Data wprowadzenia informacji 2019-09-11 14:27:49, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja Wyborcza

Informacja Wyborcza


W związku z zarządzonymi na dzień 13 października 2019 roku wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Burmistrz Zawichostu informuje, że do 13 września 2019r. codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Zawichost od godz. 7.00 do godz. 15.00 w pokoju nr 6 odbywa się przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-06 08:34:57 Informację zaktualizowano 2019-09-06 08:35:09, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach
z dnia 27 sierpnia 2019 r. o składzie, siedzibie
i pełnionych dyżurach
 o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
Data wprowadzenia informacji 2019-08-28 08:12:39, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia
wyborów do Sejmu RP i Senatu RP opublikowane w
Dzienniku Ustaw

13 października 2019 r. – na ten dzień Prezydent RP Andrzej Duda zarządził wybory do Sejmu RP i do Senatu RP.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-28 08:14:16, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
6 sierpnia 2019 r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-28 08:17:19 Informację zaktualizowano 2019-08-28 08:17:42, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Dokumenty do pobrania>>>
  1. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego.
  2. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
  3. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
  5. WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI A/B*
  6. Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

..

 .
Data wprowadzenia informacji 2019-09-06 08:26:17 Informację zaktualizowano 2019-09-26 11:08:39, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 148/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i płatków wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-06 08:36:18, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
wersja do druku