Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Raport o stanie Gminy Zawichost
Raport za rok 2019
Ochrona danych osobowych (RODO)
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Wzory dokumentów do pobrania
Powszechny Spis Rolny 2020.
WYBORY
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Prawo lokalne
Obwieszczenia
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2020 rok
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Jednostki organizacyjne
Rewitalizacja
Petycje
Interpelacje i zapytania
Pożytek publiczny
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
° 
° Oświadczenia majątkowe -korekty
° Radni
° Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
- Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
- Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
- Oświadczenia majątkowe za 2017r.
- Oświadczenia majątkowe za 2016r.
- Oświadczenia majątkowe za 2015r.
- Oświadczenia majątkowe za 2014r.
- Oświadczenia majątkowe za 2013r.
- Oświadczenia majątkowe za 2012r.
- Oświadczenia majątkowe za 2011r
- Oświadczenia majątkowe za 2010r.-
- Oświadczenia majątkowe za 2009r.
- Oświadczenia majątkowe za 2008r.
° Pracownicy Urzędu Miasta
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Oświadczenia majątkowe > Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych > Oświadczenia majątkowe za 2018 rok strona główna 

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe
 Ewa Kwiatkowska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście
Data wprowadzenia informacji 2019-06-14 09:03:42, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Oświadczenie majątkowe
 Ewa Kwiatkowska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście stan na dzień 30.04.2019r. ustanie stosunku pracy
Data wprowadzenia informacji 2019-06-14 09:05:38, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Oświadczenie majątkowe
 Marzena Drobiazg - Dyrektor Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim
Data wprowadzenia informacji 2019-06-14 09:08:19, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Oświadczenie majątkowe
  Halina Jakóbczak - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zawichoście
Data wprowadzenia informacji 2019-06-14 09:09:48, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Oświadczenie majątkowe
  Zbigniew Jabłoński - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście
Data wprowadzenia informacji 2019-06-14 09:11:22, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Oświadczenie majątkowe
  Arkadiusz Tutak - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście
Data wprowadzenia informacji 2019-06-14 09:37:45, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Oświadczenie majątkowe
  Ewa Banajska - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Linowie
Data wprowadzenia informacji 2019-06-14 09:38:58, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Oświadczenie majątkowe
 Patrycja Sus-Lutyńska - Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście
Data wprowadzenia informacji 2019-06-14 09:40:20, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Oświadczenie majątkowe
 Sylwia Wrona-Skura - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście.
Data wprowadzenia informacji 2019-06-14 09:42:55, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Oświadczenie majątkowe
  Anna Żak - Dyrektor Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście
Data wprowadzenia informacji 2019-06-14 12:28:17, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Oświadczenie majątkowe
  Agnieszka Gubernat - Gajek - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście
Data wprowadzenia informacji 2019-06-14 12:30:09, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Oświadczenie majątkowe
  Wojciech Bunatowski - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście.
Data wprowadzenia informacji 2019-06-14 12:32:44, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Oświadczenie majątkowe
  Anna Duda - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Data wprowadzenia informacji 2019-06-14 12:34:56, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Oświadczenie majątkowe
  Anna Duda - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Data wprowadzenia informacji 2019-06-14 12:37:13, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Oświadczenie majątkowe
 Marta Kumięga - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście
Data wprowadzenia informacji 2019-06-14 12:38:54, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Oświadczenie majątkowe
 Danuta Cieszkowska - Pełniąca Obowiązku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście od 06.05.2019 roku
Data wprowadzenia informacji 2019-06-14 12:41:11, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Oświadczenie majątkowe

Ewa Banajska - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Linowie - ustanie stosunku pracy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-05 13:29:30 Informację zaktualizowano 2019-11-05 13:38:20, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Oświadczenie majątkowe

Agnieszka Gubernat - Gajek- Dyrektor ZSO do 31.08.2019r.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-05 13:29:33 Informację zaktualizowano 2019-11-05 13:39:38, wprowadzający: Wojciech Próchnicki

Zobacz:
 Oświadczenia majątkowe za 2019 rok .  Oświadczenia majątkowe za 2018 rok .  Oświadczenia majątkowe za 2017r. .  Oświadczenia majątkowe za 2016r. .  Oświadczenia majątkowe za 2015r. .  Oświadczenia majątkowe za 2014r. .  Oświadczenia majątkowe za 2013r. .  Oświadczenia majątkowe za 2012r. .  Oświadczenia majątkowe za 2011r .  Oświadczenia majątkowe za 2010r.-  .  Oświadczenia majątkowe za 2009r. .  Oświadczenia majątkowe za 2008r. . 
wersja do druku