Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Raport o stanie Gminy Zawichost
Raport za rok 2019
° Raport za 2018 rok
Ochrona danych osobowych (RODO)
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Wzory dokumentów do pobrania
Powszechny Spis Rolny 2020.
WYBORY
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Prawo lokalne
Obwieszczenia
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2020 rok
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Jednostki organizacyjne
Rewitalizacja
Petycje
Interpelacje i zapytania
Pożytek publiczny
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Raport za rok 2019 strona główna 

Raport za rok 2019
Informacja Burmistrza Zawichostu

Informacja Burmistrza Zawichostu


Na sesji Rady Miejskiej Zawichost, która odbędzie się 25 czerwca 2020 roku przeprowadzona zostanie debata nad raportem o stanie gminy Zawichost przedstawionym przez Burmistrza Zawichostu, który obejmować będzie podsumowanie działalności za 2019 rok.


W debacie oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział 15 mieszkańców Gminy Zawichost. Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, musi złożyć do przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawichoście, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.


Zgłoszenia mieszkańców Gminy Zawichost do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane są do dnia 24 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00 w pokoju numer 10 – sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Zawichost.


Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w sekretariacie urzędu oraz poniżej.

LISTA POPARCIA DO POBRANIA>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-01 13:11:49 Informację zaktualizowano 2020-06-01 13:43:58, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Podanie do Przewodniczącej Rady Miejskiej w
Zawichoście

Podanie do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-01 13:13:29 Informację zaktualizowano 2020-06-01 13:14:38, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 84/2020 Burmistrza Zawichostu

Zarządzenie po pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-01 13:15:23 Informację zaktualizowano 2020-06-01 13:24:49, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Raport o stanie Gminy Zawichost na rok 2019

Raport o stanie Gminy Zawichost do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-01 13:15:44 Informację zaktualizowano 2020-06-01 13:17:47, wprowadzający: Wojciech Próchnicki

Zobacz:
 Raport za 2018 rok . 
wersja do druku