Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Raport o stanie Gminy Zawichost
Raport za rok 2022
Raport o stanie dostępności
Ochrona danych osobowych (RODO)
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Dokumenty do pobrania
Wzory dokumentów do pobrania
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ZAWICHOST NA LATA 2021-2027
WYBORY
Wybory parlamentarne 2023
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Obwieszczenia Burmistrza Zawichostu
Obwieszczenia Organów Administracji Publicznej
Zagospodarowanie przestrzenne
Statut Gminy
Uchwały Rady
° Uchwały 2023
° Uchwały 2022
° Uchwały 2021
° Uchwały 2020
° Uchwały 2019
° Uchwały 2018
° Uchwały 2017
° Uchwały 2016
° Uchwały 2015
° Uchwały 2014
° Uchwały 2013
° Uchwały 2012
° Uchwały 2011
° Uchwały 2010
° Uchwały 2009
° Uchwały 2008r.
° Protokoły z Sesji Rady Miejskiej Zawichost
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2023
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rewitalizacja
Petycje
Interpelacje i zapytania
Rejestr umów i aneksów
Pożytek publiczny
Preferencyjna sprzedaż węgla
Informacja o przystąpieniu Gminy Zawichost do preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego
Jak kupić węgiel od Miasta i Gminy Zawichost
Ochrona środowiska
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Zamówienie publiczne
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > Protokoły z Sesji Rady Miejskiej Zawichost strona główna 

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej Zawichost
Protokół Nr I z Sesji VIII Kadencji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 22 listopada
2018r w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
 protokól do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-03-05 08:53:58 Informację zaktualizowano 2019-03-06 10:05:52, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr II z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 27 grudnia 2018r w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
 protokól do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-03-05 08:54:21 Informację zaktualizowano 2019-03-06 10:06:42, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr III z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 25 lutego 2019 r w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
 protokól do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-03-27 08:31:30 Informację zaktualizowano 2019-03-27 08:35:22, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr IV z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 08 marca 2019 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
 protokól do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-03-27 08:31:55 Informację zaktualizowano 2019-03-27 08:36:43, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr V z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 22 marca 2019 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
 protokól do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-04-23 08:49:13, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr VI z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 15 kwietnia 2019 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
 Protokól do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 13:44:15 Informację zaktualizowano 2019-07-03 09:30:15, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr VII z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 06 czerwca 2019 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
 Protokól do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-07-03 09:29:00, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr VIII z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 25 czerwca 2019 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
 Protokól do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-08-09 13:38:11 Informację zaktualizowano 2019-08-09 13:46:04, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr IX z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 07 sierpnia 2019 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
 ProtokolsesjaIX.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-10-04 09:19:07, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr X z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 17 września 2019 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokoł do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-29 14:38:41 Informację zaktualizowano 2019-12-05 13:16:48, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr XI z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 27 września 2019 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-29 14:35:47 Informację zaktualizowano 2019-12-05 13:16:38, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr XII z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 24 października 2019 r.
w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokoł do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-27 08:27:52 Informację zaktualizowano 2019-11-27 08:28:28, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr XIII z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 29 listopada 2019 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-28 08:42:57 Informację zaktualizowano 2020-01-28 08:44:04, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr XIV z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 30 grudnia 2019 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokoł do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-28 08:37:36 Informację zaktualizowano 2020-01-28 08:39:19, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr XV z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 24 stycznia 2020 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokoł do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-04 08:33:00 Informację zaktualizowano 2020-03-04 08:33:21, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr XVI z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 247 lutego 2020 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-30 12:53:33 Informację zaktualizowano 2020-05-05 13:16:20, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr XVII z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 30 marca 2020 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-05 09:10:35 Informację zaktualizowano 2020-05-05 09:47:05, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr XVIII z Sesji Kadencji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 27 maja 2020 r.
w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-23 10:47:58, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr XIX z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 25 czerwca 2020 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-02 09:34:41 Informację zaktualizowano 2020-10-02 09:36:43, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr XX z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 10 lipca 2020 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-30 13:20:34 Informację zaktualizowano 2020-10-02 09:37:37, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr XXI z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 30 lipca 2020 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-16 10:24:31 Informację zaktualizowano 2020-10-02 09:37:08, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr XXII z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 11 września 2020 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-02 11:49:26, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr XXIII z Sesji Kadencji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 28
października 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy
Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-25 12:39:17, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr XXIV z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 24 listopada 2020 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-14 14:50:32, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr XXV z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 15 grudnia 2020 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-14 12:54:26, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr XXVI z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 21 grudnia 2020 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-14 12:54:52, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr XXVIII z Nadzwyczajnej Sesji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 2 lutego 2021
roku w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost w
systemie hybrydowym
 Protokół z Sesji nr XXVIII.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-02-09 13:49:32 Informację zaktualizowano 2021-02-09 13:51:51, wprowadzający: Ewelina Ura - Kamińska
Protokół Nr XXVII z Nadzwyczajnej Sesji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 12 stycznia
2021 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost w
systemie hybrydowym
 Protokół Nr XXVII z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Zawichost.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-02-04 13:47:29, wprowadzający: Ewelina Ura - Kamińska
Protokół Nr XXVIII z Sesji Kadencji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 02 lutego 2021
r. w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-12 12:08:03, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr XXIX z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 1 marca 2021 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-31 13:21:16, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr XXX z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 26 marca 2021 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-12 12:31:57, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr XXXI z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 12 kwietnia 2021 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-20 13:29:18, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr XXXII z Sesji Kadencji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 14 maja 2021 r.
w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-14 07:59:25, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr XXXIII z Sesji Kadencji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 17 maja 2021 r.
w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-18 11:56:40, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr XXXIV z Sesji Kadencji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 16 czerwca 2021
r. w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-06 09:25:55, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr XXXV z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 24 czerwca 2021 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-03 14:30:02, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr XXXVI z Sesji Kadencji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 26 lipca 2021
r. w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-03 14:28:10, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr XXXVII z Sesji Kadencji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 12 sierpnia
2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-10 07:50:00, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr XXXVIII z Sesji Kadencji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 16 września
2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-26 14:24:51, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr XXXIX z Sesji Kadencji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 4 listopada
2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-25 07:52:06, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr XL z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 29 listopada 2021 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-14 13:47:30, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr XLI z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 17 grudnia 2021 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2022-02-08 09:16:00, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr XLII z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 23 grudnia 2021 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-14 12:58:40 Informację zaktualizowano 2022-01-14 12:59:06, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr XLIII z Sesji Kadencji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 01 lutego 2022
r. w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
 Protokół do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2022-03-03 14:36:38 Informację zaktualizowano 2022-05-30 07:38:27, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr XLIV z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 04 marca 2022 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-17 12:27:33, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr XLV z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 31 marca 2022 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
 Protokół do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2022-04-14 12:30:58 Informację zaktualizowano 2022-05-30 07:40:34, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr XLVI z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 12 kwietnia 2022 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
 Protokół do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2022-04-20 07:51:58, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr XLIVII z Sesji Kadencji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 05 maja 2022 r.
w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
 Protokoły do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2022-05-30 07:11:05 Informację zaktualizowano 2022-05-30 07:42:40, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr XLVIII z Sesji Kadencji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 30 maja 2022 r.
w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
 Protokół do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2022-05-31 10:18:50 Informację zaktualizowano 2022-05-31 10:20:32, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr XLIX z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 21 czerwca 2022 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-14 12:41:23, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr L z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 14 lipca 2022 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-03 11:36:19, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr LI z Nadzwyczajnej Sesji Kadencji
Rady Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 29 lipca
2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-26 08:56:24, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr LII z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 27 września 2022 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-13 07:57:56, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr LIII z Nadzwyczajnej Sesji Kadencji
Rady Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 17
października 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy
Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-10 13:59:18, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr LIV z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 14 listopada 2022 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-14 13:03:25, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr LV z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 29 listopada 2022 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-02 13:20:41, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr LVI z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 16 grudnia 2022 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-29 14:49:13 Informację zaktualizowano 2023-01-02 13:19:20, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr LVII z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 23 grudnia 2022 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-26 10:46:37, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr LVIII z Sesji Kadencji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 26 stycznia
2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-22 07:38:28 Informację zaktualizowano 2023-02-22 07:49:22, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr LIX z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 23 lutego 2023 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-05 09:42:37, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr LX z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 30 marca 2023 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-26 08:39:15, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr LXI z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 25 kwietnia 2023 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-07 10:57:38, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr LXII z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 25 maja 2023 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-12 08:52:12, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr LXIII z Sesji Kadencji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 22 czerwca 2023
r. w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-12 08:52:43, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr LXIV z Nadzwyczajnej Sesji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 11 lipca 2023
r. w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

protokół do pobrania,.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-27 08:29:18 Informację zaktualizowano 2023-07-27 08:31:31, wprowadzający: Artur Pietraszewski
Protokół Nr LXV z Sesji Kadencji Rady Miejskiej
Zawichost odbytej w dniu 24 sierpnia 2023 r. w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Protokół do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-23 13:32:18, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Protokół Nr LXVII z Nadzwyczajnej Sesji Rady
Miejskiej Zawichost odbytej w dniu 31
października 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy
Zawichost
 Protokół do pobrania-.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-11-17 08:20:37 Informację zaktualizowano 2023-11-17 08:21:42, wprowadzający: Artur Pietraszewski
wersja do druku