Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Raport o stanie Gminy Zawichost
Raport za rok 2019
Ochrona danych osobowych (RODO)
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Wzory dokumentów do pobrania
Powszechny Spis Rolny 2020.
WYBORY
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Prawo lokalne
Obwieszczenia
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2020 rok
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Jednostki organizacyjne
Rewitalizacja
Petycje
Interpelacje i zapytania
Pożytek publiczny
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 KOŁO ŁOWIECKIE strona główna 

KOŁO ŁOWIECKIE
Plan polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 z
polowaniami dodatkowymi

W związku z realizacją strategii tzw. polowań wielkoobszarowych pragnę poinformować, że zarząd Koła Łowieckiego Nr1 Hubert  w Jakubowicach ustalił ododatkowe terminy polowań zbiorowych w następujących dniach:

1. 19.01.2019r. obw. 77 i 101

2. 20.01.2019r. obw. 101

3. 26.01.2019r. obw. 101

Ponadto zgodnie z planem odbęda się polowania zbiorowe (wielkoobszarowe) w terminach:

1. 13.01.2019r. obw. 101

2. 20.01.2019r. obw. 77

3. 27.01.2019r. obw. 101

 

PLAN DODATKOWYCH POLOWAŃ KOŁA ŁOWIECKIEGO "BAŻANT" DWIKOZY Z SIEDZIBĄ W ZAWICHOŚCIE

LP. Data polowania Miejsce zwierzyny Gatunek zwierzyny Prowadzący polowanie Miejsce i godz. zbiórki
1. 19.01.2019

Obwód 98

Obwód 99

dzik, lis

Andrzej Ogórek

Rejnold Choda

Domek myśliwski godz. 8:00
2. 20.01.2019

Obwód 98

Obwód 99

dzik, lis

Andrzej Ogórek

Rejnold Choda

Domek myśliwski godz. 8:00
3. 26.01.2019

Obwód 98

Obwód 99

dzik, lis

Andrzej Ogórek

Rejnold Choda

Domek myśliwski godz. 8:00
4. 27.01.2019

Obwód 98

Obwód 99

dzik, lis

Andrzej Ogórek

Rejnold Choda

Domek myśliwski godz. 8:00

 

 Plan polowań do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 10:04:33 Informację zaktualizowano 2019-01-09 13:34:36, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 1
Hubert

Plan polowań do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-27 08:34:15 Informację zaktualizowano 2019-11-27 08:35:00, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Plan dodatkowych polowań zbiorowych na dziki w
sezonie 2019/2020
 Plan polowań do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-12-09 11:49:38, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
wersja do druku