Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Dane
Miasto i Gmina
Ogłoszenie o konkursie na dyrektora szkoły
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Wzory dokumentów do pobrania
Wybory 2018
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Prawo lokalne
Obwieszczenia
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2018 rok
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Jednostki organizacyjne
Rewitalizacja
Petycje
Pożytek publiczny
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) strona główna 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r., (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1454, ze zm.), gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie oraz tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, m.in. poprzez tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.


Co to jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)?
PSZOK to miejsce w którym nieodpłatnie, przyjmowane są odpady komunalne pochodzące z nieruchomości z terenu Gminy Zawichost, objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.


Jakie odpady można przywieźć do PSZOK-u?
W PSZOK przyjmowane są zebrane w sposób selektywny następujące rodzaje odpadów:
• papier i tektura;
• tworzywa sztuczne;
• szkło, np. butelki, słoiki, znicze;
• szkło budowlane, w tym np. szyby okienne, lustra;
• zużyte opony;
• metal, w tym opakowania z metalu np. puszki;
• gruz betonowy, ceglany;
• zmieszane odpady budowlane, w tym np. gruz z elementami ceramiki itp.;
• rozpuszczalniki i kwasy;
• baterie i akumulatory;
• urządzenia elektryczne i elektroniczne;
• odzież i tekstylia;
• leki;
• odpady wielkogabarytowe;
• odpady ciśnieniowe, w tym np. opakowania po aerozolach, , dezodorantach i tp.;
• żarówki i świetlówki;
• papa odpadowa;
• odpady zielone, w tym trawa i liście;
• zimne popioły;
• opakowania niebezpieczne, w tym np. opakowania po opryskach;
• tusze i farby, w tym np. tusze i farby drukarskie, kleje, lepiszcze itp.;
• środki ochrony roślin i detergenty;
• urządzenia zawierające freon, w tym np. lodówki.


WAŻNE!
Odpady przyjmowane są zgodnie z regulaminem PSZOK, w tym m.in. odpady zebrane selektywnie zostaną przyjęte do PSZOK po okazaniu dokumentu - dowód osobisty, prawo jazdy, umowa najmu nieruchomości lub potwierdzenie dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - potwierdzającego, że pochodzą one z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawichoście czynny jest:
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7°° do 15°° i w soboty od 9°° do 12°°.
z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.
DANE ADRESOWE:
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
ul. Polna
27-630 Zawichost
TELEFONY DO KONTAKTU:
15 8364 115
Nadzór nad działalnością PSZOK sprawuje Urząd Miasta i Gminy w Zawichost.

 REGULAMIN PSZOK
Data wprowadzenia informacji 2018-10-15 08:27:32, wprowadzający: Wojciech Próchnicki

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Odbierany jest przez firmę Remondis Sp. z o.o. O/Ostrowiec ul. Gulińskiego 13a 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ,zgodnie z harmonogramem odbiorów lub dostarczane do PSZOK przez mieszkańców gminy.
Do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczamy: wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (np.: chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne), małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (np.: odkurzacze, zamiatacze dywanów, żelazka, tostery, frytkownice, noże elektryczne, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała oraz wag), sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny (np.: komputery, laptopy (w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura), stacje robocze, notebooki, notepady, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, faksy, teleksy, telefony, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe), sprzęt audiowizualny (np.: odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, sprzęt hi-fi, wzmacniacze dźwięku), sprzęt oświetleniowy (np.: oprawy oświetleniowe), narzędzia elektryczne i elektroniczne (np.: wiertarki, piły, maszyny do szycia), zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy (np.: kolejki elektryczne i tory wyścigowe, gry wideo, kieszonkowe konsole do gier wideo).

 

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-15 14:33:44 Informację zaktualizowano 2018-10-15 14:38:54, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
wersja do druku