Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Raport o stanie Gminy Zawichost za rok 2018
Ochrona danych osobowych (RODO)
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Wzory dokumentów do pobrania
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019
Wybory Parlamentarne 2019
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Prawo lokalne
Obwieszczenia
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2019 rok
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Jednostki organizacyjne
Rewitalizacja
Petycje
Pożytek publiczny
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje nieudostęp. strona główna 

Informacje nieudostęp.
 info burmistrz
Data wprowadzenia informacji 2014-05-30 09:04:37, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
 echDniaart.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-05-30 09:22:46, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Data wprowadzenia informacji 2017-02-06 12:13:24, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO
Data wprowadzenia informacji 2017-02-06 12:14:04, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Specyfikacja techniczna
 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-08-30 08:55:12 Informację zaktualizowano 2017-08-30 11:19:53, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Kwestionariusz osobowy
 .
Data wprowadzenia informacji 2017-09-04 14:00:18, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Rysunki
 rys
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 07:30:15, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Życzenia Świąteczne
 zyczenia pzw 21.jpg
Data wprowadzenia informacji 2018-03-29 14:37:14 Informację zaktualizowano 2018-03-29 14:40:18, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
.
 ..
Data wprowadzenia informacji 2018-11-06 12:15:31, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
..
 ...
Data wprowadzenia informacji 2018-11-06 12:16:25, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
...
 Wyjanienia treści zapytania nr 1,.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 13:54:17, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
....
 Wyjanienia treści zapytania nr 2,.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 14:00:19, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
.....
 1
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 14:01:24, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
ogloszenie
 .....
Data wprowadzenia informacji 2019-04-08 13:34:31, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
....

....

--

.-

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-26 11:03:25 Informację zaktualizowano 2019-09-26 11:04:14, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
wersja do druku