Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Raport o stanie Gminy Zawichost za rok 2018
Ochrona danych osobowych (RODO)
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Wzory dokumentów do pobrania
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Archiwum Wybory
° Wybory uzupełniające do Senatu
° Wybory samorządowe 2014
° Wybory Parlamentarne 2015
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
° Wybory Samorządowe 2018
° Wybory Parlamentarne 2019
° WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Prawo lokalne
Obwieszczenia
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2020 rok
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Jednostki organizacyjne
Rewitalizacja
Petycje
Pożytek publiczny
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Archiwum Wybory > Wybory Parlamentarne 2019 strona główna 

Wybory Parlamentarne 2019
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia
wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz
o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych
komisji wyborczych

Obwieszczenie do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-20 11:20:33 Informację zaktualizowano 2019-03-20 11:30:40, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
WYKAZ URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH W POSZCZEGÓLNYCH
GMINACH NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI DELEGATURY
(WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE)

Gmina Zawichost pozycja nr 43- Urzędnik Wyborczy Pani Barbara CZWARNO


 WYKAZ URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI DELEGATURY (WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE) do pobrania>>>
 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-20 11:29:14 Informację zaktualizowano 2019-03-20 11:33:01, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 38/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego na dzień 26 maja 2019r.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-20 11:33:57, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej nr 28 w
Kielcach o składzie, siedzibie i pełnionych
dyżurach
 o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
Data wprowadzenia informacji 2019-04-23 11:21:35, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja wyborcza

Informacja wyborcza


W związku z zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 roku wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego Burmistrz Zawichostu informuje, że przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost odbywa się do dnia 26 kwietnia 2019r. włącznie – codziennie w godzinach pracy Urzędu tj. od godziny 7.00 do godz.15.00. Natomiast Urzędnik Wyborczy w Gminie Zawichost dyżur pełnić będzie w dniach 24 i 26 kwietnia od godziny 14.00 do 15.00. Zgłaszanie kandydatów winno być na druku stanowiącym załącznik do Uchwały Państwowej Komisji wyborczej z dnia 27 lutego 2019r., w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

 Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach
Data wprowadzenia informacji 2019-04-23 13:30:07, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacje o warunkach udziału obywateli polskich
w wyborach do Parlamentu Europejskiego


INFORMACJA o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicę i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-23 13:34:02, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu z dnia 24
kwietnia 2019r.
 w sprawie podziału Gminy Zawichost na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, podaję do publicznej wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-26 09:16:05, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacje Komisarzy Wyborczych w Kielcach o
dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do
obwodowych komisji wyborczych

ZAWICHOST - Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-29 14:06:41, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
POSTANOWIENIE NR 117/2019 Komisarza Wyborczego w
Kielcach IV z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie
Zawichost
 Postanowienie do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-05-06 14:39:18 Informację zaktualizowano 2019-05-07 07:40:19, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja o aktualnych składach obwodowych
komisji wyborczych na obszarze właściwości
 Informacja do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 13:52:18, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwały o wyborze przewodniczących OKW w
Zawichoście
 Uchwały do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 14:04:07, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
wersja do druku