Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Dane
Miasto i Gmina
Ogłoszenie o konkursie na dyrektora szkoły
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Wzory dokumentów do pobrania
Wybory 2018
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Prawo lokalne
Obwieszczenia
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2018 rok
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Jednostki organizacyjne
Rewitalizacja
Petycje
Pożytek publiczny
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory 2018 strona główna 

Wybory 2018
ZAŚWIADCZENIE O WYBORZE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
ZAWICHOST>>>
 Zaświadczenie do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2018-11-05 11:52:35, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW
WYBORÓW BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZAWICHOST
 protokół do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2018-11-05 11:48:19, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w
Zawichoście z dnia 24 października 2018 r. o
przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego w
dniu 4 listopada 2018 r.
 o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-10-24 11:12:19, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Wyniki Wyborów do Rady Miejskie Zawichost
 Szczegółowe wyniki do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2018-10-24 11:08:33, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
 Składy OKW - Gmina Zawichost
Data wprowadzenia informacji 2018-10-18 10:04:13, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w
Zawichoście z dnia 4 października 2018 r.
 o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Zawichoście zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-10-05 07:23:45 Informację zaktualizowano 2018-10-08 15:55:21, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w
Zawichoście z dnia 3 października 2018 r.
 o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost zarządzonych na dzień 21 października 2018 r
Data wprowadzenia informacji 2018-10-05 07:22:41, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach IV
z dnia 1 października 2018 r.
 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Gmina Zawichost załączniki od 192 do 194
Data wprowadzenia informacji 2018-10-03 08:06:59, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV
 przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Sandomierzu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - Powiat Sandomierski str 9
Data wprowadzenia informacji 2018-10-03 08:05:03, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Komunikat PKW z dnia 26 września 2018r.
 o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 paździenika 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2018-10-03 08:02:44, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z
dnia 24 września 2018 r.
 w celu powołania w gminie Zawichost obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach IV
Data wprowadzenia informacji 2018-09-24 12:43:32, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
z dnia 21 września 2018r.
 Obwieszczenie do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2018-09-21 12:25:22, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja w sprawie dyżurowania Miejskiej
Komisji Wyborczej w Zawichoście
 informacja do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2018-09-13 08:10:08 Informację zaktualizowano 2018-09-13 08:11:12, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z
dnia 1 0 września 2018 r.
  w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 08:52:43, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13
sierpnia 2018 r
 w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Data wprowadzenia informacji 2018-08-27 15:21:16, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost z dnia 27 sierpnia 2018r.
 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 padziemika 201 8r.
Data wprowadzenia informacji 2018-08-27 15:19:28, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
z dnia 27 sierpnia 2018r.
 Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje się do publicznej wiadomości : informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Zawichoście w wyborach do Rady Miejskiej Zawichost zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2018-08-27 15:16:25, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.
 Marszałek Województwa Świętokrzyskiego podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r
Data wprowadzenia informacji 2018-08-27 15:13:46, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
OBWIESZCZENIE STAROSTY SANDOMIERSKIEGO z dnia 22
sierpnia 2018 r
 Starosta Sandomierski podaje się do publicznej wiadomości : informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Sandomierzu w wyborach do Rady Powiatu w Sandomierzu, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-08-27 15:12:28, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
 w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia Nr 17/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów, i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 11:20:08, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
wersja do druku