Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Dane
Miasto i Gmina
Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Przedszkola Samorządowego w Linowie
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Wzory dokumentów do pobrania
Wybory Parlamętarne 2019
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Prawo lokalne
Obwieszczenia
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2018 rok
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Jednostki organizacyjne
Rewitalizacja
Petycje
Pożytek publiczny
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory Parlamętarne 2019 strona główna 

Wybory Parlamętarne 2019
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia
wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz
o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych
komisji wyborczych

Obwieszczenie do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-20 11:20:33 Informację zaktualizowano 2019-03-20 11:30:40, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
WYKAZ URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH W POSZCZEGÓLNYCH
GMINACH NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI DELEGATURY
(WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE)

Gmina Zawichost pozycja nr 43- Urzędnik Wyborczy Pani Barbara CZWARNO


 WYKAZ URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI DELEGATURY (WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE) do pobrania>>>
 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-20 11:29:14 Informację zaktualizowano 2019-03-20 11:33:01, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 38/2019 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego na dzień 26 maja 2019r.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-20 11:33:57, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
wersja do druku