Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Raport o stanie Gminy Zawichost
Raport za rok 2019
Ochrona danych osobowych (RODO)
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Wzory dokumentów do pobrania
Powszechny Spis Rolny 2020.
WYBORY
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Prawo lokalne
Obwieszczenia
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2020 rok
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Jednostki organizacyjne
Rewitalizacja
Petycje
Interpelacje i zapytania
Pożytek publiczny
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Petycje strona główna 

Petycje
Petycja do Burmistrza Zawichost z dnia 17.07.2019
roku
 Petycja do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-07-26 12:15:25 Informację zaktualizowano 2019-07-26 12:42:33, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Odpowiedź na petycje z dnia 23.09.2019r.
 Odpowiedź na petycję do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-10-04 07:46:26 Informację zaktualizowano 2019-10-04 07:48:09, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji
publicznej i odrębna Petycja - w jednym piśmie
– na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP


Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i odrębna Petycja - w jednym piśmie – na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP

 

 

Pobierz>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-24 13:30:38 Informację zaktualizowano 2019-10-24 13:52:05, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Petycja do Burmistrza Zawichost z dnia 18.11.2019
roku

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-27 13:36:50 Informację zaktualizowano 2019-11-27 13:37:49, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Petycja do Burmistrza Zawichost z dnia 06.12.2019
roku

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-19 11:00:57 Informację zaktualizowano 2019-12-19 11:01:51, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Petycja do Burmistrza Zawichost z dnia 27.03.2020
roku

Petycja do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-16 11:50:25 Informację zaktualizowano 2020-04-16 11:51:05, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Odpowiedź na petycję z dnia 27.03.2020 roku

Odpowiedź do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-21 14:28:24 Informację zaktualizowano 2020-05-21 14:28:56, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
wersja do druku