Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Raport o stanie Gminy Zawichost
Raport za rok 2022
Raport o stanie dostępności
Ochrona danych osobowych (RODO)
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Dokumenty do pobrania
Wzory dokumentów do pobrania
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ZAWICHOST NA LATA 2021-2027
WYBORY
Wybory parlamentarne 2023
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Obwieszczenia Burmistrza Zawichostu
Obwieszczenia Organów Administracji Publicznej
Zagospodarowanie przestrzenne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2023
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rewitalizacja
Petycje
Interpelacje i zapytania
Rejestr umów i aneksów
Pożytek publiczny
Preferencyjna sprzedaż węgla
Informacja o przystąpieniu Gminy Zawichost do preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego
Jak kupić węgiel od Miasta i Gminy Zawichost
Ochrona środowiska
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Zamówienie publiczne
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Petycje strona główna 

Petycje
Odpowiedź na petycję do Burmistrza Zawichostu z
dnia 23.06.2022 roku

Odpowiedź na petycję do pobrania>>>

Załączniki do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-22 11:01:47 Informację zaktualizowano 2023-06-22 11:02:05, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Petycja do Burmistrza Zawichostu z dnia 20.12.2022
roku

Petycja do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-29 12:12:46, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Odpowiedź na petycję z dnia 22 lipca 2022r.

Uchwała Nr LIII/295/2022 Rady Miejskiej Zawichost w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie powołania Młodzieżowej Rady Gminy

Odpowiedź na petycję do pobrania

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-24 13:13:21 Informację zaktualizowano 2022-10-24 13:16:35, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Petycja do Rady Miejskiej Zawichost z dnia
22.07.2022 roku

w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

Petycja do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-04 14:13:49 Informację zaktualizowano 2022-08-04 14:17:11, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Petycja do Rady Miejskiej Zawichost z dnia
27.06.2022 roku

w sprawie obniżenia stawki VAT na drewno opałowe

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-14 13:14:21 Informację zaktualizowano 2022-07-14 13:17:34, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Odpowiedź na petycję do Burmistrza Zawichostu z
dnia 22.12.2021 roku
 Odpowiedź na petycję do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2022-02-08 12:27:45, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Petycja do Burmistrza Zawichostu z dnia 22.12.2021
roku
 Petycja do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2022-02-08 12:26:53 Informację zaktualizowano 2022-02-08 12:29:10, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Odpowiedź na petycję z dnia 01.02.2021

Odpowiedź do pobrania>>>

Załącznik do odpowiedzi>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-28 10:22:31, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Petycja do Burmistrza Zawichostu z dnia 01.03.2021
roku

Petycja do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-17 10:12:32, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Petycja do Burmistrza Zawichostu z dnia
14.12.2020r

Petycja do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-17 07:37:53, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Petycja do Burmistrza Zawichostu z dnia
11.12.2020r

Petycja do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-17 07:37:00, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Odpowiedź na petycję z dnia 27.03.2020 roku

Odpowiedź do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-21 14:28:24 Informację zaktualizowano 2020-05-21 14:28:56, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Petycja do Burmistrza Zawichost z dnia 27.03.2020
roku

Petycja do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-16 11:50:25 Informację zaktualizowano 2020-04-16 11:51:05, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Petycja do Burmistrza Zawichost z dnia 06.12.2019
roku

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-19 11:00:57 Informację zaktualizowano 2019-12-19 11:01:51, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Petycja do Burmistrza Zawichost z dnia 18.11.2019
roku

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-27 13:36:50 Informację zaktualizowano 2019-11-27 13:37:49, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji
publicznej i odrębna Petycja - w jednym piśmie
– na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP


Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i odrębna Petycja - w jednym piśmie – na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP

 

 

Pobierz>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-24 13:30:38 Informację zaktualizowano 2019-10-24 13:52:05, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Odpowiedź na petycje z dnia 23.09.2019r.
 Odpowiedź na petycję do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-10-04 07:46:26 Informację zaktualizowano 2019-10-04 07:48:09, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Petycja do Burmistrza Zawichost z dnia 17.07.2019
roku
 Petycja do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-07-26 12:15:25 Informację zaktualizowano 2019-07-26 12:42:33, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
wersja do druku