Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Raport o stanie Gminy Zawichost
Raport za rok 2022
Raport o stanie dostępności
Ochrona danych osobowych (RODO)
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Dokumenty do pobrania
Wzory dokumentów do pobrania
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ZAWICHOST NA LATA 2021-2027
WYBORY
Wybory parlamentarne 2023
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Obwieszczenia Burmistrza Zawichostu
Obwieszczenia Organów Administracji Publicznej
Zagospodarowanie przestrzenne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2023
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rewitalizacja
Petycje
Interpelacje i zapytania
Rejestr umów i aneksów
Pożytek publiczny
Preferencyjna sprzedaż węgla
Informacja o przystąpieniu Gminy Zawichost do preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego
Jak kupić węgiel od Miasta i Gminy Zawichost
Ochrona środowiska
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Zamówienie publiczne
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Mienie gromadzkie strona główna 

Mienie gromadzkie
Decyzja Starosty Sandomierskiego z dnia
18.11.2022r o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych za mienie gromadzkie w miejscowości
Wygoda

Decyzja do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-20 09:06:53, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Decyzja Starosty Sandomierskiego z dnia
18.11.2022r o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych za mienie gromadzkie w miejscowości
Zawichost

Decyzja do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-05 11:45:16, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Decyzja Starosty Sandomierskiego z dnia
18.11.2022r o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych za mienie gromadzkie w miejscowości
Piotrowice

Decyzja do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-05 11:42:25, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Decyzja Starosty Sandomierskiego z dnia
14.09.2022r o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych za mienie gromadzkie w miejscowości
Kolecin
 Decyzja do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2022-09-21 13:08:42, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zawiadomienie Starosty Sandomierskiego z dnia
20.06.2022r o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych za mienie gromadzkie w miejscowości
Kolecin
 Zawiadomienie do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2022-06-27 13:34:38, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Decyzja Starosty Sandomierskiego z dnia
15.06.2022r o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych za mienie gromadzkie w miejscowości
Zawichost
 Decyzja do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2022-06-23 13:11:50, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Decyzja Starosty Sandomierskiego z dnia
15.06.2022r o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych za mienie gromadzkie w miejscowości
Zawichost
 Decyzja do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2022-06-23 13:11:06, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Decyzja Starosty Sandomierskiego z dnia
15.06.2022r o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych za mienie gromadzkie w miejscowości
Zawichost
 Decyzja do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2022-06-23 12:42:18, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Decyzja Starosty Sandomierskiego z dnia
02.05.2022r o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych za mienie gromadzkie w miejscowości
Linów
 Decyzja do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2022-05-05 14:13:15, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Decyzja Starosty Sandomierskiego z dnia
01.04.2022r. o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych w miejscowości Czyżów Szlachecki
 Decyzja do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2022-04-06 15:05:47, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Decyzja Starosty Sandomierskiego z dnia
04.03.2022r. o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych w miejscowości Czyżów Plebański
 Decyzja do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2022-03-11 13:50:44 Informację zaktualizowano 2022-03-11 13:51:12, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Decyzja Starosty Sandomierskiego z dnia
28.06.2021r. o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych w miejscowości Zawichost

Decyzja do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-30 13:21:29 Informację zaktualizowano 2021-06-30 20:35:56, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Decyzja Starosty Sandomierskiego z dnia
15.04.2021r. o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych w miejscowości Zawichost

Informacja do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-21 12:44:03 Informację zaktualizowano 2021-04-21 12:46:50, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Decyzja Starosty Sandomierskiego z dnia
18.03.2021r. o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych w miejscowości Podszyn

Informacja do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-25 14:18:11 Informację zaktualizowano 2021-03-25 14:19:21, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Decyzja Starosty Sandomierskiego z dnia
09.11.2020r. o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych w miejscowości Pawłów

w sprawie uznania nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Pawłów za mienie gromadzkie

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-17 13:53:09, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Decyzja Starosty Sandomierskiego z dnia
09.11.2020r. o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych.

w sprawie uznania nieruchomości gruntowych za mienie gromadzkie

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-17 13:52:21, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Decyzja Starosty Sandomierskiego z dnia
11.09.2020r. o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych.

w sprawie uznania nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Czyżów Plebański za mienie gromadzkie

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-11 14:02:15, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Decyzja Starosty Sandomierskiego z dnia
19.05.2020r. o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych.

w sprawie uznania nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zawichost za mienie gromadzkie

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-21 14:30:11 Informację zaktualizowano 2020-05-21 14:31:28, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Decyzja Starosty Sandomierskiego z dnia
26.03.2020r. o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych.

w sprawie uznania nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Czyżów Szlachecki za mienie gromadzkie

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-31 12:35:59 Informację zaktualizowano 2020-03-31 12:37:17, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Decyzja Starosty Sandomierskiego z dnia
27.02.2020r. o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych.

w sprawie uznania nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Dziurów za mienie gromadzkie

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-05 14:14:29 Informację zaktualizowano 2020-03-05 14:15:34, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zawiadomienie Starosty Sandomierskiego z dnia
05.02.2020r. o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych.

Zawiadomienie do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-11 09:19:32 Informację zaktualizowano 2020-02-11 09:20:53, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Decyzja Starosty Sandomierskiego

w sprawie uznania nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Chrapanów za mienie gromadzkie

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-27 12:54:36 Informację zaktualizowano 2019-12-27 12:55:21, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Decyzja Starosty Sandomierskiego
 w sprawie uznania nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zawichost za mienie gromadzkie
Data wprowadzenia informacji 2019-06-21 09:29:59 Informację zaktualizowano 2019-12-27 12:56:05, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Decyzja Starosty Sandomierskiego
 w srpawie uznania nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kolecin za mienie gromadzkie
Data wprowadzenia informacji 2019-06-21 09:27:34, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Decyzja Starosty Sandomierskiego
 w sprawie uznania działki w miejscowości Wygoda jako mienie gromadzkie
Data wprowadzenia informacji 2018-01-04 13:30:00 Informację zaktualizowano 2018-01-04 13:30:53, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
wersja do druku