Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Raport o stanie Gminy Zawichost
Raport za rok 2019
Ochrona danych osobowych (RODO)
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Wzory dokumentów do pobrania
Powszechny Spis Rolny 2020.
WYBORY
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Prawo lokalne
Obwieszczenia
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2020 rok
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Jednostki organizacyjne
Rewitalizacja
Petycje
Interpelacje i zapytania
Pożytek publiczny
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Mienie gromadzkie strona główna 

Mienie gromadzkie
Decyzja Starosty Sandomierskiego z dnia
19.05.2020r. o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych.

w sprawie uznania nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zawichost za mienie gromadzkie

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-21 14:30:11 Informację zaktualizowano 2020-05-21 14:31:28, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Decyzja Starosty Sandomierskiego z dnia
26.03.2020r. o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych.

w sprawie uznania nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Czyżów Szlachecki za mienie gromadzkie

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-31 12:35:59 Informację zaktualizowano 2020-03-31 12:37:17, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Decyzja Starosty Sandomierskiego z dnia
27.02.2020r. o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych.

w sprawie uznania nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Dziurów za mienie gromadzkie

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-05 14:14:29 Informację zaktualizowano 2020-03-05 14:15:34, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zawiadomienie Starosty Sandomierskiego z dnia
05.02.2020r. o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych.

Zawiadomienie do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-11 09:19:32 Informację zaktualizowano 2020-02-11 09:20:53, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Decyzja Starosty Sandomierskiego

w sprawie uznania nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Chrapanów za mienie gromadzkie

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-27 12:54:36 Informację zaktualizowano 2019-12-27 12:55:21, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Decyzja Starosty Sandomierskiego
 w sprawie uznania nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zawichost za mienie gromadzkie
Data wprowadzenia informacji 2019-06-21 09:29:59 Informację zaktualizowano 2019-12-27 12:56:05, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Decyzja Starosty Sandomierskiego
 w srpawie uznania nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kolecin za mienie gromadzkie
Data wprowadzenia informacji 2019-06-21 09:27:34, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Decyzja Starosty Sandomierskiego
 w sprawie uznania działki w miejscowości Wygoda jako mienie gromadzkie
Data wprowadzenia informacji 2018-01-04 13:30:00 Informację zaktualizowano 2018-01-04 13:30:53, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
wersja do druku