Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Informacje bieżące
Wzory dokumentów do pobrania
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Sołectwa
Prawo lokalne
Obwieszczenia
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty na 2017 rok
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Jednostki organizacyjne
Rewitalizacja
Pożytek publiczny
Ochrona Środowiska
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej strona główna 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
   Zawichost  Sandomierz  Klimontów
   ul. Żeromskiego 50  ul. Mickiewicza 34  ul. Krakowska 15
   tel. 15 836-45-15
wew. 14

Adwokat:
 Aleksandra Narewska-Bidas
Kancelaria Adwokacka
ul. Mickiewicza 22
27-600 Sandomierz

 tel. 15 644 10 10
wew. 305
Organizacja pozarządowa

Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom”
ul. 1 Maja 57
25-511 Kielce
Radca Prawny
Katarzyna Turbiarz
ul. Koseły 6
27-600 Sandomierz


Radca Prawny:
Michał Sowiński
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Jana Kiliańskiego 12/8
28-200 Staszów

 Zastępca  Marcin Natoniewski
Kancelaria Adwokacka
ul. Leśna 8
23-235 Annopol

 Katarzyna Markiewicz – Radca Prawny
Stale 433
39-400 Tarnobrzeg

 Stanisław Łukasik
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Łokietka 30
39-400 Tarnobrzeg

 Poniedziałek  7:30 – 11:30  8:00 – 12:00  7:30 – 11:30
 Wtorek  7:30 – 11:30 8:00 – 12:00   11:30 – 15:30
Środa 7:30 – 11:30 8:00 – 12:00 7:30 – 11:30
Czwartek 7:30 – 11:30 8:00 – 12:00 11:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 11:30 8:00 – 12:00 11:30 – 15:30

 

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-10 09:18:15 Informację zaktualizowano 2017-01-04 08:05:16, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Załączniki:
 Wykaz osób uprawnionych do korzystania z Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Data wprowadzenia informacji 2016-02-10 09:25:38 Informację zaktualizowano 2016-02-10 09:40:08, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
 Zakres Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Data wprowadzenia informacji 2016-02-10 09:28:53 Informację zaktualizowano 2016-02-10 09:39:15, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
wersja do druku