Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Dane
Miasto i Gmina
Ogłoszenie o konkursie na dyrektora szkoły
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Wzory dokumentów do pobrania
Wybory 2018
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Prawo lokalne
Obwieszczenia
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2018 rok
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Jednostki organizacyjne
Rewitalizacja
Petycje
Pożytek publiczny
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej strona główna 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
   Zawichost  Sandomierz  Klimontów
   ul. Żeromskiego 50  ul. Mickiewicza 34  ul. Krakowska 15
Siedziba Punktów nieodpłatnej
Pomocy prawnej
 
 tel. 15 836-45-15
wew. 14

Adwokat:
 Aleksandra Narewska-Bidas


 tel. 15 644 10 10
wew. 305
Organizacja pozarządowa:
Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego
ul. B. Ostrowskiego ps. „Cichy”1
Katarzyna Turbiarz
Radca Prawny

tel. 601 760 549

Radca Prawny:

Katarzyna Markiewicz

 Zastępca  Marcin Natoniewski
Kancelaria Adwokacka
ul. Leśna 8
23-235 Annopol

 Katarzyna Markiewicz – Radca Prawny
Stale 433
39-400 Tarnobrzeg

 Stanisław Łukasik
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Łokietka 30
39-400 Tarnobrzeg

 Poniedziałek  7:30 – 11:30  8:00 – 12:00 8:00 – 12:00
 Wtorek  7:30 – 11:30 8:00 – 12:00   11:30 – 15:30
Środa 7:30 – 11:30 8:00 – 12:00 8:00 – 12:00
Czwartek 7:30 – 11:30 8:00 – 12:00 8:00 – 12:00
Piątek 7:30 – 11:30 8:00 – 12:00 8:00 – 12:00

 

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-10 09:18:15 Informację zaktualizowano 2018-07-23 10:31:40, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Załączniki:
 Wykaz osób uprawnionych do korzystania z Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Data wprowadzenia informacji 2016-02-10 09:25:38 Informację zaktualizowano 2016-02-10 09:40:08, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
 Zakres Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Data wprowadzenia informacji 2016-02-10 09:28:53 Informację zaktualizowano 2016-02-10 09:39:15, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
wersja do druku