Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Dane
Miasto i Gmina
Ogłoszenie o konkursie na dyrektora szkoły
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Wzory dokumentów do pobrania
Wybory 2018
Archiwum Wybory
° Wybory uzupełniające do Senatu
° Wybory samorządowe 2014
° Wybory Parlamentarne 2015
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Prawo lokalne
Obwieszczenia
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2018 rok
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Jednostki organizacyjne
Rewitalizacja
Petycje
Pożytek publiczny
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Archiwum Wybory > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej strona główna 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Zarządzenie nr 36/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-17 14:09:51 Informację zaktualizowano 2015-03-23 12:27:51, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 roku
 Kalendarz wyborczy do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2015-03-18 14:37:32, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
 w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
Data wprowadzenia informacji 2015-04-09 08:40:26 Informację zaktualizowano 2015-04-16 13:26:17, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców
 Apel do pobrania
Data wprowadzenia informacji 2015-04-16 14:35:45, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 48/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost

w sprawie powołania Koordynatora gminnego odpowiedzialnego za obsługę informatyczną w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-20 12:05:07, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 52/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-20 12:05:47, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZAWICHOSTo
sporządzeniu, terminie i miejscu udostępnienia
spisu wyborców

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZAWICHOST

o sporządzeniu, terminie i miejscu udostępnienia spisu wyborców

 

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) informuję, że od dnia 20 kwietnia 2015 r. do dnia 4 maja 2015 r. każdy wyborca może sprawdzić , czy został uwzględniony w spisie wyborców sporządzonym w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


Na pisemny wniosek o udostępnienie spisu wyborców informacji udziela:

Urząd Miasta i Gminy Zawichost

Ewidencja Ludności,

ul. Żeromskiego 50, 

27-630 Zawichost.

 Wzór wniosku o udostępnienie spisu wyborców
Data wprowadzenia informacji 2015-04-20 14:07:45 Informację zaktualizowano 2015-04-20 14:08:19, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
wersja do druku