Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Dane
Miasto i Gmina
Ogłoszenie o konkursie na dyrektora szkoły
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Informacje bieżące
Wzory dokumentów do pobrania
Wybory 2018
Archiwum Wybory
° Wybory uzupełniające do Senatu
° Wybory samorządowe 2014
° Wybory Parlamentarne 2015
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Sołectwa
Prawo lokalne
Obwieszczenia
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2018 rok
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Jednostki organizacyjne
Rewitalizacja
Petycje
Pożytek publiczny
Ochrona Środowiska
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Archiwum Wybory > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej strona główna 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Zarządzenie nr 36/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-17 14:09:51 Informację zaktualizowano 2015-03-23 12:27:51, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 roku
 Kalendarz wyborczy do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2015-03-18 14:37:32, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
 w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
Data wprowadzenia informacji 2015-04-09 08:40:26 Informację zaktualizowano 2015-04-16 13:26:17, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców
 Apel do pobrania
Data wprowadzenia informacji 2015-04-16 14:35:45, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 48/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost

w sprawie powołania Koordynatora gminnego odpowiedzialnego za obsługę informatyczną w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-20 12:05:07, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 52/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-20 12:05:47, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZAWICHOSTo
sporządzeniu, terminie i miejscu udostępnienia
spisu wyborców

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZAWICHOST

o sporządzeniu, terminie i miejscu udostępnienia spisu wyborców

 

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) informuję, że od dnia 20 kwietnia 2015 r. do dnia 4 maja 2015 r. każdy wyborca może sprawdzić , czy został uwzględniony w spisie wyborców sporządzonym w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


Na pisemny wniosek o udostępnienie spisu wyborców informacji udziela:

Urząd Miasta i Gminy Zawichost

Ewidencja Ludności,

ul. Żeromskiego 50, 

27-630 Zawichost.

 Wzór wniosku o udostępnienie spisu wyborców
Data wprowadzenia informacji 2015-04-20 14:07:45 Informację zaktualizowano 2015-04-20 14:08:19, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
wersja do druku