Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Raport o stanie Gminy Zawichost
Raport za rok 2019
Ochrona danych osobowych (RODO)
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Wzory dokumentów do pobrania
Powszechny Spis Rolny 2020.
WYBORY
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Archiwum Wybory
° Wybory uzupełniające do Senatu
° Wybory samorządowe 2014
° Wybory Parlamentarne 2015
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
° Wybory Samorządowe 2018
° Wybory Parlamentarne 2019
° WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Prawo lokalne
Obwieszczenia
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2020 rok
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Jednostki organizacyjne
Rewitalizacja
Petycje
Interpelacje i zapytania
Pożytek publiczny
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Archiwum Wybory strona główna 

Archiwum Wybory
Obwieszczenie
 Zarządzenia nr 10/2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2014 w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów, i sejmiku Województwa Świetokrzyskiego
Data wprowadzenia informacji 2014-02-18 12:18:16 Informację zaktualizowano 2014-02-18 12:19:35, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja wyborcza
 w sprawie umieszczania obwieszczeń i plakatów wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2014-03-10 12:45:52, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja wyborcza
 w sprawie głosowania przez pełnomocnika
Data wprowadzenia informacji 2014-03-10 12:48:00, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja wyborcza
 w sprawie głosowania korespondencyjnego
Data wprowadzenia informacji 2014-03-10 12:50:12, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja wyborcza
 w sprawie składania wniosku o wpis do stałego rejestru wyborców
Data wprowadzenia informacji 2014-03-10 13:00:27, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja wyborcza
 w sprawie składania wniosków o dopisania do spisu wyborców
Data wprowadzenia informacji 2014-03-10 13:02:12, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja wyborcza
 w sprawie przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
Data wprowadzenia informacji 2014-04-02 14:27:40, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 30 /2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
Data wprowadzenia informacji 2014-04-02 14:30:11, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE


Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost


z dnia 24 kwietnia 2014r.


w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

 Pobierz obwieszczenie>>>
Data wprowadzenia informacji 2014-04-24 20:33:45, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 29/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania obwodowyc komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
Data wprowadzenia informacji 2014-05-07 12:14:10, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w
Zawichoście
 o wylosowanych numerach dla zarejestrowanych list kandydatów
Data wprowadzenia informacji 2014-10-23 14:05:55, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w
Zawichoście z dnia 22 października 2014 roku
 w sprawie składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów w Gminie Zawichost
Data wprowadzenia informacji 2014-10-23 14:08:21, wprowadzający: Wojciech Próchnicki

Zobacz:
   Wybory uzupełniające do Senatu
   Wybory samorządowe 2014
   Wybory Parlamentarne 2015
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
   Wybory Samorządowe 2018
   Wybory Parlamentarne 2019
   WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020
wersja do druku