Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Raport o stanie Gminy Zawichost za rok 2018
Ochrona danych osobowych (RODO)
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dzienny Dom Pomocy
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Wzory dokumentów do pobrania
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Archiwum Wybory
° Wybory uzupełniające do Senatu
° Wybory samorządowe 2014
° Wybory Parlamentarne 2015
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
° Wybory Samorządowe 2018
° Wybory Parlamentarne 2019
° WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Prawo lokalne
Obwieszczenia
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2020 rok
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Jednostki organizacyjne
Rewitalizacja
Petycje
Pożytek publiczny
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Archiwum Wybory strona główna 

Archiwum Wybory
Obwieszczenie
 Zarządzenia nr 10/2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2014 w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów, i sejmiku Województwa Świetokrzyskiego
Data wprowadzenia informacji 2014-02-18 12:18:16 Informację zaktualizowano 2014-02-18 12:19:35, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja wyborcza
 w sprawie umieszczania obwieszczeń i plakatów wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2014-03-10 12:45:52, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja wyborcza
 w sprawie głosowania przez pełnomocnika
Data wprowadzenia informacji 2014-03-10 12:48:00, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja wyborcza
 w sprawie głosowania korespondencyjnego
Data wprowadzenia informacji 2014-03-10 12:50:12, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja wyborcza
 w sprawie składania wniosku o wpis do stałego rejestru wyborców
Data wprowadzenia informacji 2014-03-10 13:00:27, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja wyborcza
 w sprawie składania wniosków o dopisania do spisu wyborców
Data wprowadzenia informacji 2014-03-10 13:02:12, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja wyborcza
 w sprawie przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
Data wprowadzenia informacji 2014-04-02 14:27:40, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 30 /2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
Data wprowadzenia informacji 2014-04-02 14:30:11, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE


Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost


z dnia 24 kwietnia 2014r.


w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

 Pobierz obwieszczenie>>>
Data wprowadzenia informacji 2014-04-24 20:33:45, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 29/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Zawichost
 w sprawie powołania obwodowyc komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
Data wprowadzenia informacji 2014-05-07 12:14:10, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w
Zawichoście
 o wylosowanych numerach dla zarejestrowanych list kandydatów
Data wprowadzenia informacji 2014-10-23 14:05:55, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w
Zawichoście z dnia 22 października 2014 roku
 w sprawie składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów w Gminie Zawichost
Data wprowadzenia informacji 2014-10-23 14:08:21, wprowadzający: Wojciech Próchnicki

Zobacz:
   Wybory uzupełniające do Senatu
   Wybory samorządowe 2014
   Wybory Parlamentarne 2015
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
   Wybory Samorządowe 2018
   Wybory Parlamentarne 2019
   WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019
wersja do druku