Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Raport o stanie Gminy Zawichost za rok 2018
Dane
Miasto i Gmina
Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Przedszkola Samorządowego w Linowie
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Wzory dokumentów do pobrania
Wybory Parlamentarne 2019
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Prawo lokalne
Obwieszczenia
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2018 rok
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Jednostki organizacyjne
Rewitalizacja
Petycje
Pożytek publiczny
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
° 
° Oświadczenia majątkowe -korekty
° Radni
° Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
° Pracownicy Urzędu Miasta
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe -korekty strona główna 

Oświadczenia majątkowe -korekty
Oświadczenie majątkowe za 2009 - korekta
 Anna Danuta Gorazda - Skarbnik Miasta i Gminy Zawichost
Data wprowadzenia informacji 2010-11-26 12:15:29 Informację zaktualizowano 2013-07-12 13:53:39, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Oświadczenie majątkowe za 2009 - korekta
 Ewa Bogumiła Banajska - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Linowie
Data wprowadzenia informacji 2010-11-26 12:17:21 Informację zaktualizowano 2013-07-12 13:53:56, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Oświadczenie majątkowe za 2009 - korekta
 Halina Maria Kawecka - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Czyżowie Szlacheckim
Data wprowadzenia informacji 2010-11-26 12:19:50 Informację zaktualizowano 2013-07-12 13:54:10, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Oświadczenie majątkowe za 2009 - korekta
 Jolanta Danuta Kozioł - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Zawichoście
Data wprowadzenia informacji 2010-11-26 12:30:48 Informację zaktualizowano 2013-07-12 13:54:25, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Oświadczenie majątkowe za 2009 - korekta
 Zbigniew Jabłoński - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście
Data wprowadzenia informacji 2010-11-26 12:33:31 Informację zaktualizowano 2013-07-12 13:54:40, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Oświadczenie majątkowe za 2009 - korekta
  Jerzy Robert Sobieszkoda - Radny Rady Miejskiej Zawichost
Data wprowadzenia informacji 2010-11-26 12:36:23 Informację zaktualizowano 2013-07-12 13:54:57, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
wersja do druku