Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Dane
Miasto i Gmina
Ogłoszenie o konkursie na dyrektora szkoły
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Informacje bieżące
Wzory dokumentów do pobrania
Wybory 2018
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Sołectwa
Prawo lokalne
Obwieszczenia
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2018 rok
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Jednostki organizacyjne
Rewitalizacja
Petycje
Pożytek publiczny
Ochrona Środowiska
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wzory dokumentów do pobrania strona główna 

Wzory dokumentów do pobrania
Oświadczenie majątkowe Burmistrza, wójta,
sekretarza gminy...- wzór rtf
 Oświadczenie majątkowe burmistrza, wójta, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza
Data wprowadzenia informacji 2012-04-11 11:04:23 Informację zaktualizowano 2018-04-04 12:20:33, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Oświadczenie majątkowe Burmistrza, wójta,
sekretarza gminy...- wzór pdf
 Oświadczenie majątkowe burmistrza, wójta, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza
Data wprowadzenia informacji 2017-09-01 12:52:01 Informację zaktualizowano 2018-04-04 11:24:24, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Oświadczenie majątkowe radnego gminy - wzór pdf
  Oświadczenie majątkowe radnego - wzór
Data wprowadzenia informacji 2017-09-01 12:53:17 Informację zaktualizowano 2018-04-04 11:26:28, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Oświadczenie majątkowe radnego gminy - wzór rtf
 Oświadczenie majątkowe radnego - wzór
Data wprowadzenia informacji 2012-04-11 10:59:33 Informację zaktualizowano 2018-04-04 11:26:41, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej
 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego do pobrania
Data wprowadzenia informacji 2018-02-13 09:44:41 Informację zaktualizowano 2018-02-13 09:45:33, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Wzory deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych
przez właściciela nieruchomości
 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A NA TERENIE KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Data wprowadzenia informacji 2016-08-19 07:01:01 Informację zaktualizowano 2016-08-19 07:04:28, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A NA TERENIE KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Data wprowadzenia informacji 2016-08-19 07:07:02, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ DLA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A NA TERENIE KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Data wprowadzenia informacji 2016-08-19 07:09:05, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Wzór wniosku o dofinansowanie dla osób
fizycznych poniesionych kosztów usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy
Zawichost
 Wzór wniosku do pobrania >>>
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 12:55:30 Informację zaktualizowano 2017-09-01 12:50:08, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
 Pobierz wniosek>>>
Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 09:28:48 Informację zaktualizowano 2017-07-13 12:21:08, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Wniosek o wydanie wypisu , wyrysu lub
zaświadczenia ze Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i
Miasta Zawichost
 Pobierz wniosek>>>
Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 13:03:34 Informację zaktualizowano 2017-07-13 12:20:19, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z Miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
Gminy Zawichost
 Pobierz wniosek>>>
Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 13:05:06 Informację zaktualizowano 2017-07-13 12:19:38, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
wersja do druku