Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Raport o stanie Gminy Zawichost
Raport za rok 2022
Raport o stanie dostępności
Ochrona danych osobowych (RODO)
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Dokumenty do pobrania
Wzory dokumentów do pobrania
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ZAWICHOST NA LATA 2021-2027
WYBORY
Wybory parlamentarne 2023
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Obwieszczenia Burmistrza Zawichostu
Obwieszczenia Organów Administracji Publicznej
Zagospodarowanie przestrzenne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2023
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rewitalizacja
Petycje
Interpelacje i zapytania
Rejestr umów i aneksów
Pożytek publiczny
Preferencyjna sprzedaż węgla
Informacja o przystąpieniu Gminy Zawichost do preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego
Jak kupić węgiel od Miasta i Gminy Zawichost
Ochrona środowiska
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Zamówienie publiczne
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wzory dokumentów do pobrania strona główna 

Wzory dokumentów do pobrania
Szacowanie strat - wzory dokumentów 2023

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO W GOSPODARSTWIE DO POBRANIA>>>

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU>>>

OŚWIADCZENIE>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-26 13:25:42 Informację zaktualizowano 2023-06-19 11:17:13, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Wzór wniosku o zwrot akcyzy w paliwie rolniczym

Wzór wniosku

Wykaz faktur

Formularz pomocy innej niż de minimis

Oświadczenie PKD

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-14 11:22:38, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Wzór wniosku o dofinansowanie dla osób
fizycznych poniesionych kosztów usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy
Zawichost

wniosek do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 12:55:30 Informację zaktualizowano 2022-12-15 14:18:12, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew(a)
 Wniosek do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2022-04-13 14:16:32, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie psa
rasy uznanej za agresywną

Wniosek do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-13 14:15:47, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego albo warunków zabudowy
 Wniosek do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2022-03-30 13:52:03, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Klauzula informacyjna (RODO) - nadanie numeru porządokowego.pdf

 Wniosek do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2022-03-30 13:52:37 Informację zaktualizowano 2023-08-21 11:19:43, wprowadzający: Artur Pietraszewski
Wniosek o przeznaczeniu nieruchomości w
Studium/Miejscowym Planie/Lokalnym Programie
Rewitalizacji.
 Wniosek do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2022-03-30 13:49:01 Informację zaktualizowano 2022-03-30 13:53:27, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Wniosek do pobrania

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-28 09:44:08, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu
podziału nieruchomości

Wniosek do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-28 09:42:53, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej
podział nieruchomości
 Wniosek do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2022-04-26 13:41:16, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA LOKALIZACJĘ
URZĄDZENIA W DRODZE
 Wniosek do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2022-03-09 10:26:58, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA
DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA ROBÓT, ORAZ
UMIESZCZENIA URZĄDZEŃ NIEZWIĄZANYCH Z
POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI
RUCHU DROGOWEGO W PASIE DROGOWYM DROGI GMINNEJ:

Wniosek do pobrania

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-16 13:05:36, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży
– w miejscu sprzedaży

Wzór wniosku do pobrania>>>

Oświadczenie

Wnioesk w wersji edytowalnej WORD

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-11 13:19:19 Informację zaktualizowano 2021-02-11 13:21:24, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Oświadczenie majątkowe Burmistrza, wójta,
sekretarza gminy...- wzór rtf
 Oświadczenie majątkowe burmistrza, wójta, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza
Data wprowadzenia informacji 2012-04-11 11:04:23 Informację zaktualizowano 2018-04-04 12:20:33, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Oświadczenie majątkowe Burmistrza, wójta,
sekretarza gminy...- wzór pdf
 Oświadczenie majątkowe burmistrza, wójta, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza
Data wprowadzenia informacji 2017-09-01 12:52:01 Informację zaktualizowano 2018-04-04 11:24:24, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Oświadczenie majątkowe radnego gminy - wzór pdf
  Oświadczenie majątkowe radnego - wzór
Data wprowadzenia informacji 2017-09-01 12:53:17 Informację zaktualizowano 2018-04-04 11:26:28, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Oświadczenie majątkowe radnego gminy - wzór rtf
 Oświadczenie majątkowe radnego - wzór
Data wprowadzenia informacji 2012-04-11 10:59:33 Informację zaktualizowano 2018-04-04 11:26:41, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej na 2019
 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego do pobrania
Data wprowadzenia informacji 2018-02-13 09:44:41 Informację zaktualizowano 2019-02-26 11:30:41, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Wzory deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych
przez właściciela nieruchomości
 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A NA TERENIE KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Data wprowadzenia informacji 2016-08-19 07:01:01 Informację zaktualizowano 2016-08-19 07:04:28, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A NA TERENIE KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Data wprowadzenia informacji 2016-08-19 07:07:02, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ DLA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A NA TERENIE KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Data wprowadzenia informacji 2016-08-19 07:09:05, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
wersja do druku