Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Raport o stanie Gminy Zawichost za rok 2018
Ochrona danych osobowych (RODO)
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Wzory dokumentów do pobrania
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019
Wybory Parlamentarne 2019
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Prawo lokalne
Obwieszczenia
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2019 rok
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Jednostki organizacyjne
Rewitalizacja
Petycje
Pożytek publiczny
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wzory dokumentów do pobrania strona główna 

Wzory dokumentów do pobrania
Oświadczenie majątkowe Burmistrza, wójta,
sekretarza gminy...- wzór rtf
 Oświadczenie majątkowe burmistrza, wójta, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza
Data wprowadzenia informacji 2012-04-11 11:04:23 Informację zaktualizowano 2018-04-04 12:20:33, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Oświadczenie majątkowe Burmistrza, wójta,
sekretarza gminy...- wzór pdf
 Oświadczenie majątkowe burmistrza, wójta, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza
Data wprowadzenia informacji 2017-09-01 12:52:01 Informację zaktualizowano 2018-04-04 11:24:24, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Oświadczenie majątkowe radnego gminy - wzór pdf
  Oświadczenie majątkowe radnego - wzór
Data wprowadzenia informacji 2017-09-01 12:53:17 Informację zaktualizowano 2018-04-04 11:26:28, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Oświadczenie majątkowe radnego gminy - wzór rtf
 Oświadczenie majątkowe radnego - wzór
Data wprowadzenia informacji 2012-04-11 10:59:33 Informację zaktualizowano 2018-04-04 11:26:41, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej na 2019
 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego do pobrania
Data wprowadzenia informacji 2018-02-13 09:44:41 Informację zaktualizowano 2019-02-26 11:30:41, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Wzory deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych
przez właściciela nieruchomości
 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A NA TERENIE KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Data wprowadzenia informacji 2016-08-19 07:01:01 Informację zaktualizowano 2016-08-19 07:04:28, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A NA TERENIE KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Data wprowadzenia informacji 2016-08-19 07:07:02, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ DLA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A NA TERENIE KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Data wprowadzenia informacji 2016-08-19 07:09:05, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Wzór wniosku o dofinansowanie dla osób
fizycznych poniesionych kosztów usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy
Zawichost
 Wzór wniosku do pobrania >>>
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 12:55:30 Informację zaktualizowano 2017-09-01 12:50:08, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
 Pobierz wniosek>>>
Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 09:28:48 Informację zaktualizowano 2019-07-23 14:25:05, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Wniosek o wydanie zaświadczenia ze studium lub
planu, objęciu działki Lokalnym Programem
Rewitalizacji
 Pobierz wniosek>>>
Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 13:05:06 Informację zaktualizowano 2019-07-24 08:44:22, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
wersja do druku