Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Raport o stanie Gminy Zawichost za rok 2018
Ochrona danych osobowych (RODO)
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Wzory dokumentów do pobrania
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019
Wybory Parlamentarne 2019
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Prawo lokalne
Obwieszczenia
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2019 rok
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
° na 2012 rok
° na 2011
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Jednostki organizacyjne
Rewitalizacja
Petycje
Pożytek publiczny
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  > na 2011 strona główna 

na 2011
Uchwała nr 10/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej
z dnia 21 lutego 2011
 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Zawichost na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-03-04 13:15:42 Informację zaktualizowano 2012-01-30 09:30:34, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 9/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej
z dnia 21 lutego 2011 roku
 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Zawichost
Data wprowadzenia informacji 2011-03-04 13:20:02 Informację zaktualizowano 2012-01-30 09:30:16, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 113/2011 VII Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
 Uchwała Nr 113/2011 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-01-30 09:42:16, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 114/2011 VII Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
 Uchwała Nr 114/2011 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie opinii o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Zawichost na lata 2012-2-21.
Data wprowadzenia informacji 2012-01-30 09:44:07, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 115/2011 VII Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
 Uchwała Nr 115/2011 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Zawichost na 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-01-30 09:47:40, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
wersja do druku