Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Raport o stanie Gminy Zawichost
Raport za rok 2022
Raport o stanie dostępności
Ochrona danych osobowych (RODO)
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Dokumenty do pobrania
Wzory dokumentów do pobrania
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ZAWICHOST NA LATA 2021-2027
WYBORY
Wybory parlamentarne 2023
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Obwieszczenia Burmistrza Zawichostu
Obwieszczenia Organów Administracji Publicznej
Zagospodarowanie przestrzenne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2023
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rewitalizacja
Petycje
Interpelacje i zapytania
Rejestr umów i aneksów
Pożytek publiczny
Preferencyjna sprzedaż węgla
Informacja o przystąpieniu Gminy Zawichost do preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego
Jak kupić węgiel od Miasta i Gminy Zawichost
Ochrona środowiska
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Zamówienie publiczne
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej strona główna 

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Uchwała nr 96/2023 VI SO Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
30 listopada 2023roku

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zawichost na 2024 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-12-05 06:49:03, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 95/2023 VI SO Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
30 listopada 2023roku

w sprawie opiniii o projekcie uchwały Rady Miejskiej o projekcie WPF na lata 2024-2041

 
Data wprowadzenia informacji 2023-12-05 06:48:45, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 94/2023 VI SO Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
30 listopada 2023roku

w sprawie opiniii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Zawichost na 2024 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-12-05 06:48:13, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 87/2023 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
18 października 2023 roku

w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Miasto i Gminę Zawichost

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-25 08:24:11, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 84/2023 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
24 lipca 2023roku

w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Miasto i Gminę Zawichost

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-25 08:16:17, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 41/2023 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
13 kwietnia 2023 roku

w sprawie opinii o informacji o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Zawichost za 2022 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-14 11:20:39 Informację zaktualizowano 2023-04-14 11:21:04, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 95/2022 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
15 września 2022 roku

w sprawie opinii o informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-09 09:09:24, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 5/2023 IV Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
17 stycznia 2023 roku

Uchwała do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-27 14:36:05, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 4/2023 IV Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
17 stycznia 2023 roku

Uchwała do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-27 14:34:46, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 114/2022 IV Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
23 listopada 2022 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały WPF Miasta i Gminy Zawichost na lata 2023-2035

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-25 11:45:04, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 113/2022 IV Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
23 listopada 2022 roku

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zawichost na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-25 11:44:47, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 112/2022 IV Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
23 listopada 2022 roku

Uchwała do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-25 11:42:59, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 46/2022 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4
kwietnia 2022 roku
 w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zawichost za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-04-11 07:42:56, wprowadzający: Ewelina Ura - Kamińska
Uchwała Nr 5/2022 VI Składu Orzekającego RIO w
Kielcach z dnia 17 stycznia 2022 roku
 w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Zawichost na 2022 rok
Data wprowadzenia informacji 2022-01-21 08:24:48, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 4/2022 VI Składu Orzekającego RIO w
Kielcach z dnia 17 stycznia 2022 roku
 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Zawichost
Data wprowadzenia informacji 2022-01-21 08:17:42, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 140/2021 VI Składu Orzekającego RIO
w Kielcach z dnia 24 listopada 2021 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały WPF Gminy Zawichost na lata 2022-2036

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-02 07:59:58, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 139/2021 VI Składu Orzekającego RIO
w Kielcach z dnia 24 listopada 2021 roku

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zawichost na 2021 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-02 07:58:45, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 138/2021 VI Składu Orzekającego RIO
w Kielcach z dnia 24 listopada 2021 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zawichost na 2021 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-02 07:56:40, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 118/2021 VI Składu Orzekającego RIO
w Kielcach z dnia 23 września 2021 roku

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania burdżetu Miasta i Gminy Zawichost za I półrocze 2021 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-03 14:47:24, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 53/2021 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
08 kwietnia 2021 roku

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Zawichost za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-26 12:21:24, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 2/2021 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
11 stycznia 2021 roku

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Zawichost na 2021 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-20 09:21:15, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 1/2021 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
11 stycznia 2021 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Zawichost

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-20 09:20:26, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 139/2020 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
26 listopada 2020 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały WPF Miasta i Gminy Zawichost na lata 2021-2036

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-01 12:36:32, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 138/2020 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
26 listopada 2020 roku

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zawichost na 2021 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-01 12:36:15, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 137/2020 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
26 listopada 2020 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zawichost na 2021 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-01 12:35:35, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 116/2020 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
23 września 2020 roku

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Zawichost z I półrocze 2020 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-29 11:00:08, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 47/2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6
kwietnia 2020 roku
 w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Zawichost za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami
Data wprowadzenia informacji 2020-04-10 13:38:18, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 18/2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
28 stycznia 2020 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Zawichost

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 09:46:43 Informację zaktualizowano 2020-01-31 09:47:05, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 17/2020 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
28 stycznia 2020 roku

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zawichost na 2020 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 09:40:50 Informację zaktualizowano 2020-01-31 09:45:28, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 131/2019 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
25 listopada 2019 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały WPF Gminy Zawichost na lata 2020-2036

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-28 13:33:20 Informację zaktualizowano 2019-11-28 13:38:08, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 130/2019 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
25 listopada 2019 roku

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zawichost na 2020 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-28 13:33:04 Informację zaktualizowano 2019-11-28 13:36:53, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 129/2019 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
25 listopada 2019 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zawichost na 2020 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-28 13:30:58 Informację zaktualizowano 2019-11-28 13:33:38, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 104/2019 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
30 sierpnia 2019 roku
 w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu MiG Zawichost za I półrocze 2019 roku
Data wprowadzenia informacji 2019-09-04 09:50:19, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 43/2019 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3
kwietnia 2019 roku
 uchwała do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-05-14 13:22:27, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 138/2018 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
22 listopada 2018 roku
 w sprawie opinii o projekcie uchwały WPF Gminy na lata 2019 - 2028
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 10:47:42, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 137/2018 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
22 listopada 2018 roku
 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Zawichost 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 10:40:59, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 49/2018 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5
kwietnia 2018 roku
 w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zawichost za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami
Data wprowadzenia informacji 2018-04-27 10:46:52, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 31/2017 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6
kwietnia 2017 roku
 w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zawichost za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami
Data wprowadzenia informacji 2017-10-24 10:31:05, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 10/2017 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
25 stycznia 2017 roku
  w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Zawichost
Data wprowadzenia informacji 2017-02-08 14:22:48, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 85/2016 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
23 listopada 2016 roku
 w sprawie opinii o projekcie WPF Gminy Zawichost na 2017-2028
Data wprowadzenia informacji 2016-12-21 09:09:28, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 84/2016 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
23 listopada 2016 roku
 w sprawie opinii o projekcie Budżetu MiG Zawichost na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-12-21 09:04:23, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 62/2016 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
30 sierpnia 2016 roku
 w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu MiG Zawichost za I półrocze 2016 roku
Data wprowadzenia informacji 2016-09-16 14:20:56, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 26/2016 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
11 kwietnia 2016 roku
 w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Zawichost za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami
Data wprowadzenia informacji 2016-04-26 10:08:50, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja Burmistrza z wykonaniu budżetu Gminy
Zawichost
  Za I kwartał 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-04-26 09:35:47 Informację zaktualizowano 2016-09-16 14:18:28, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 108/2015 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1
grudnia 2015 roku
  w sprawie opinii o projekcie WPF Gminy Zawichost na 2016-2028
Data wprowadzenia informacji 2015-12-21 07:13:23, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 107/2015 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1
grudnia 2015 roku
  w sprawie opinii o projekcie Budżetu MiG Zawichost na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-12-21 07:11:26 Informację zaktualizowano 2015-12-21 07:12:08, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 81/2015 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
31 sierpnia 2015 roku
 w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu MiG Zawichost za I półrocze 2015 roku
Data wprowadzenia informacji 2015-09-15 07:12:22, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 33/2015 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7
kwietnia 2015 roku
 w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zawichost za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami
Data wprowadzenia informacji 2015-05-25 12:12:39, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 101/2014 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
24 listopada 2014roku
 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetu Miasta i Gminy Zawichost na 2015 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-02-04 10:45:02, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 102/2014 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
24 listopada 2014roku
 w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2015-2028
Data wprowadzenia informacji 2015-02-04 10:41:52, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 77/2014 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2
września 2014 roku
 w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Zawichost za I półrocze 2014 roku
Data wprowadzenia informacji 2014-09-16 13:11:48, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 8/2014 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
 w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Zawichost na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-02-13 14:05:00, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 9/2014 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Zawichost
Data wprowadzenia informacji 2014-01-30 13:12:05, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 116/2013 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
 w sprawie opinii o projekcie WPF Gminy Zawichost na 2014-2028
Data wprowadzenia informacji 2014-01-30 13:10:41 Informację zaktualizowano 2014-01-30 13:11:03, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 115/2013 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
 w sprawie opinii o projekcie Budżetu MiG Zawichost na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-01-30 13:08:06 Informację zaktualizowano 2014-01-30 13:10:52, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zawiadomienie RIO o wykonaniu zaleceń
pokontrolnych
 zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 14.02.2012r
Data wprowadzenia informacji 2013-05-06 14:56:38, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 36/2013 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
11 kwiecień 2013r
 w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu konsolidacyjnego przez Miasto i Gminę Zawichost
Data wprowadzenia informacji 2013-04-15 12:50:02 Informację zaktualizowano 2013-04-15 12:50:39, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 7/2013 VI składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
20 stycznia 2013 roku
 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Zawichost
Data wprowadzenia informacji 2013-04-11 13:34:06, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 30/2012 VII Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
 w sprawie opinii o sprawozdaniach w wykonania budżetu MiG Zawichost za 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-04-11 09:34:18, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 100/2012 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
 w sprawie opinii o projekcie WPF Gminy Zawichost na 2013-2018
Data wprowadzenia informacji 2013-04-11 09:14:42, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 99/2012 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
 w sprawie opinii o projekcie Budżetu MiG Zawichost na 2013 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-04-11 09:11:24, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 30/2013 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
  Uchwała Nr 09/2012 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie opinii prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Zawichost
Data wprowadzenia informacji 2013-04-11 07:30:13 Informację zaktualizowano 2013-04-11 07:30:38, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach
 Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Gminie Zawichost przez Regionalną Izbę Obrachunkową
Data wprowadzenia informacji 2012-02-22 14:08:04, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
wersja do druku