Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Raport o stanie Gminy Zawichost za rok 2018
Ochrona danych osobowych (RODO)
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Wzory dokumentów do pobrania
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019
Wybory Parlamentarne 2019
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Prawo lokalne
Obwieszczenia
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2019 rok
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Jednostki organizacyjne
Rewitalizacja
Petycje
Pożytek publiczny
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
° Archiwum Nabór pracowników
° Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Przedszkola Samorządowego w Linowie
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Nabór pracowników > Archiwum Nabór pracowników > Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Przedszkola Samorządowego w Linowie strona główna 

Archiwum Nabór pracowników
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza nabór
na wolne z dniem 01.03.2011 stanowisko pracy
 Ogłoszenie i naborze na podinspektora d/s wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
Data wprowadzenia informacji 2011-02-15 08:35:57 Informację zaktualizowano 2011-08-16 10:17:51, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja o wynikach naboru naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba, gdyż we wskazanym terminie nie wpłyneła żadna oferta.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-19 14:19:45 Informację zaktualizowano 2011-09-23 14:10:54, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora
Przedszkola Samorządowego w Zawichoście
 Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zawichoście
Data wprowadzenia informacji 2012-03-06 14:21:13 Informację zaktualizowano 2012-03-27 10:42:26, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy
 podinspektora ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
Data wprowadzenia informacji 2013-03-26 13:40:04 Informację zaktualizowano 2013-04-09 10:03:54, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy
 Ogłoszenie o naborze na podinspektora d/s księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
Data wprowadzenia informacji 2011-02-15 08:37:56 Informację zaktualizowano 2011-08-16 10:18:17, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie o naborze na dyrektora
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście
 Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście
Data wprowadzenia informacji 2011-09-22 20:05:56 Informację zaktualizowano 2011-10-11 08:33:50, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA KSIĘGOWĄ
PROJEKTU PN „ LEPSZE WYNIKI Z MATEMATYKI”
 Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im płk Jana Pokrzywy Czyżowie Szlacheckim w związku z planowaną realizacją projektu pn „ LEPSZE WYNIKI Z MATEMATYKI” zaprasza do złożenia oferty na księgową projektu
Data wprowadzenia informacji 2011-02-18 13:30:05 Informację zaktualizowano 2011-08-16 10:18:40, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja o kandydatach na stanowisko Głównego
Księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Zawichoście
 Kandydaci którzy spełniają wymagania formalne
Data wprowadzenia informacji 2011-10-04 14:25:04 Informację zaktualizowano 2012-03-06 14:17:14, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA KSIĘGOWĄ
PROJEKTU PN „ Mądry Przedszkolak”
 Dyrektor Samorządowego Przedszkola Czyżowie Szlacheckim w związku z planowaną realizacją projektu pn „ MĄDRY PRZEDSZKOLAK” zaprasza do złożenia oferty na księgową projektu
Data wprowadzenia informacji 2011-02-18 13:33:55 Informację zaktualizowano 2011-08-16 10:19:05, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja o wyniku konkursu na kandydata na
stanowisko Dyrektora MGOK w Zawichoście
 Pobierz informacje>>>
Data wprowadzenia informacji 2011-10-11 08:35:44 Informację zaktualizowano 2012-03-06 14:17:30, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA KOORDYNATORA
PROJEKTU PN „ MĄDRY PRZEDSZKOLAK”
 Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim w związku z planowaną realizacją projektu pn „ MĄDRY PRZEDSZKOLAK” zaprasza do złożenia oferty na koordynatora projektu
Data wprowadzenia informacji 2011-02-18 13:35:33 Informację zaktualizowano 2011-08-16 10:19:23, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA KOORDYNATORA
PROJEKTU PN „ LEPSZE WYNIKI Z MATEMATYKI”
 Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im płk Jana Pokrzywy w Czyżowie Szlacheckim w związku z planowaną realizacją projektu pn „ LEPSZE WYNIKI Z MATEMATYKI” zaprasza do złożenia oferty na koordynatora projektu
Data wprowadzenia informacji 2011-02-18 13:39:57 Informację zaktualizowano 2011-08-16 10:19:44, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA KIEROWNIKA
PROJEKTU PN „ MÓJ WYBÓR , MOJA
PRZYSZŁOŚĆ”
 Dyrektor Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście w związku z planowaną realizacją projektu pn „MÓJ WYBÓR , MOJA PRZYSZŁOŚĆ”
Data wprowadzenia informacji 2011-02-18 14:36:48 Informację zaktualizowano 2011-08-16 10:20:40, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA KSIĘGOWĄ
PROJEKTU PN „ MÓJ WYBÓR, MOJA PRZYSZŁOŚĆ
 Dyrektor Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście w związku z planowaną realizacją projektu pn „ MÓJ WYBÓR, MOJA PRZYSZŁOŚĆ ”
Data wprowadzenia informacji 2011-02-18 14:38:05 Informację zaktualizowano 2011-08-16 10:20:56, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Wzór CV dla projektów "MĄDRY PRZEDSZKOLAK" ,
"LEPSZE WYNIKI Z MATEMATYKI" i "MÓJ WYBÓR, MOJA
PRZYSZŁOŚĆ ”
 CV do pobrania
Data wprowadzenia informacji 2011-02-18 13:42:36 Informację zaktualizowano 2011-08-16 10:20:20, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PROWADZENIE
ZAJĘĆ PROJEKTU PN „ MĄDRY PRZEDSZKOLAK”
 Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim w związku z planowaną realizacją projektu pn „ Mądry przedszkolak ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza licencjonowane ośrodki do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć
Data wprowadzenia informacji 2011-02-22 14:34:59 Informację zaktualizowano 2011-08-16 10:21:22, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
podinspektora ds. wymiaru podatku i opłat
 Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatku i opłat
Data wprowadzenia informacji 2011-03-21 10:24:46 Informację zaktualizowano 2011-08-16 10:21:49, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
podinspektora ds. księgowości budżetowej
 Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej
Data wprowadzenia informacji 2011-03-21 10:28:57 Informację zaktualizowano 2011-08-16 10:17:06, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
KIEROWNIK ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ W ZAWICHOŚCIE OGŁASZA NABÓR NA
STANOWISKO KIEROWNICZE W ZAKŁADZIE GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

                                        Nabór na stanowisko głównego księgowego

            KIEROWNIK  ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

                                                 W ZAWICHOŚCIE

                         OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNICZE

            W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

 

                                           GŁÓWNY KSIĘGOWY  - CAŁY ETAT 

                              --------.--------------------------------------------------------------

                                                /nazwa stanowiska pracy/

 

  1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Do naboru  może przystąpić osoba ,która ;

 -ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

    Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu;

- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych ;

- nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślnie;

- dobry stan zdrowia  pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym ,

         /potwierdzony zaświadczeniem lekarskim/

- spełnia jeden z poniższych warunków ;

   a/ ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie ,ekonomiczne wyższe studia

       zawodowe ,uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia

       podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości ;

   b/ukończyła średnią policealną lub pomaturalną szkołę średnią ekonomiczną i posiada

       6 – letnią praktykę w księgowości ;

   c/ jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych  przepisów

   d/ posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg

       rachunkowych  lub certyfikat księgowy ,wydane na podstawie odrębnych przepisów.

   e/ biegła obsługa komputera i programów księgowych i płacowych

   g / znajomość ustaw o pracownikach samorządowych , prawo zamówień publicznych ,

       o  rachunkowości  ,o finansach publicznych ,o podatku od towarów i usług , podatku 

 dochodowym  od osób fizycznych , podatku dochodowym od osób prawnych , rozliczeń

      ZUS ,o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ,

        h/    znajomość najważniejszych przepisów związanych z funkcjonowaniem  zakładu

                   budżetowego

        i/ pożądane jest doświadczenie na stanowisku głównego księgowego zakładu budżetowego 

 

 2.  WYMAGANIA DODATKOWE ;  

       -   wysoka kultura osobista w kontaktach z klientami

       -   komunikatywność

       -   operatywność i umiejętność sprawnego wykonywania zadań

       -   samodzielność ,odpowiedzialność

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA  ZAJMOWANYM  STANOWISKU      

     OBEJMUJE;

   -  całość zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem zakładu w świetle

       obowiązujących przepisów  prawno-księgowych ,sporządzanie sprawozdań finansowych ,

       dokonywanie ich analizy oraz terminowe sporządzanie bilansu finansowego

   -  prowadzenie rachunkowości zakładu

   -  przygotowywanie planów ekonomiczno- finansowych  zakładu,

   -  sporządzanie deklaracji podatkowych ,

   -  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi

   -  dokonywanie wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych z planem 

      finansowym ,

    -dokonywanie  wstępnej kontroli kompletności  i rzetelności  dokumentów dotyczących

       operacji gospodarczych i finansowych .

 

4. WYMAGANE DOKUMENTY ;

   1/ kopie posiadanych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

   2/  oświadczenie kandydata .że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,

   3/ oświadczenie kandydata o niekaralnośći

   4/  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru

        na w/w stanowisko,

   5/  życiorys /CV/ ,

   6/ list motywacyjny ,

   7/ aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

  

    

  

5.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW ;

   - Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Zakładzie Gospodarki

      Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście , w pokoju Nr  12 lub 12a 

w terminie do dnia 31.08.2011r.

      Dokumenty mogą być przesłane również listem poleconym  na adres ;   

      Zakład  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

      ul.Żeromskiego 50 ,

      27-630 Zawichost 

    Data przyjęcia dokumentów będzie datą wpływu do Zakładu .

    Oferty , które wpłyną niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrzone.

 

6. INFORMACJE DODATKOWE ;

    

    Informacja dotycząca ogłoszenia  wyników naboru   zostanie umieszczona na stronie

    internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Zawichost i na

    tablicy  informacyjnej ZGKi M

 

    Oferty nie wykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z instrukcją kancelaryjną..

 

 

           Bliższe informacje można uzyskać po nr tel. 15 8364634  

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-16 10:14:42 Informację zaktualizowano 2011-09-19 14:04:30, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

 

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy

Głównego Księgowego w Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście

 

Wymagania stawiane kandydatom:
1. niezbędne:
a) obywatelstwo polskie
b) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 – letnia praktyka w księgowości,
c) dobry stan zdrowia,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) nieposzlakowana opinia,
g) znajomość obsługi komputera,

h) znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej, przepisów dotyczących samorządu lokalnego, rachunkowości, finansów publicznych, systemu oświaty oraz Karty Nauczyciela, ustawy o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych,
2. dodatkowe:
a) kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność dobrej organizacji pracy, komunikatywność, odporność na stres, wysoka kultura osobista,
b) znajomość obsługi komputera (pakiet Office, programy księgowe i płacowe)

II. Ogólny zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku:

1. Terminowa ewidencja księgowa i finansowa operacji gospodarczych szkół.
2. Przyjmowanie, dekretowanie sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym obsługiwanych jednostek.
3. Sporządzanie sprawozdań budżetowych, zestawień, analiz finansowych.
4. Przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu dochodów, wydatków, wskaźników.
5. Przygotowanie propozycji zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.
6. Sporządzanie poleceń przelewu na rzecz kontrahentów, przekazywanie dochodów do organu prowadzącego.
7. Prowadzenie ewidencji środków trwałych na kontach syntetycznych i uzgadnianie z kontami analitycznymi prowadzonymi w szkołach.
8. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
9. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.
10. Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo – księgową jednostki.

 

 

III. Wymagane dokumenty:
List motywacyjny.
Życiorys (CV)
Kwestionariusz osobowy dla kandydatów
Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (kopia dyplomu, zaświadczenia o stanie odbytych studiów)
Kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.
Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego.
Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru na w/w stanowisko.

IV. Informacja o warunkach pracy:

1. Miejsce pracy usytuowane na II piętrze budynku, który nie jest wyposażony w windę.
2. Praca na stanowisku urzędniczym z obsługą komputera oraz urządzeń biurowych.
3. Stanowisko wymaga współpracy z innymi pracownikami.
4. Czas pracy: pełny wymiar, wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście.


V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6% (0%).


VI. Termin składania ofert
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Centrum Usług Wspólnych (budynek Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, pokój nr 15) lub pocztą na adres:
Centrum Usług Wspólnych
ul. Żeromskiego 50
27 – 630 Zawichost
w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście”
w terminie do dnia 11 września 2017r. do godz.: 15ºº ( decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Centrum Usług Wspólnych po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście.
W I etapie Komisja sprawdzi czy kandydaci spełniają wymagania formalne i podejmie decyzje o dopuszczeniu kandydatów do II etapu, w którym zostanie przeprowadzony pisemny test sprawdzający ogólną wiedzę z zakresu administracji samorządowej i aplikowanego stanowiska. W III etapie komisja przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:
www.bip.zawichost.pl
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.902)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-28 15:41:00 Informację zaktualizowano 2017-09-12 18:40:36, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
wersja do druku