Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Raport o stanie Gminy Zawichost
Raport za rok 2022
Raport o stanie dostępności
Ochrona danych osobowych (RODO)
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Dokumenty do pobrania
Wzory dokumentów do pobrania
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ZAWICHOST NA LATA 2021-2027
WYBORY
Wybory parlamentarne 2023
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Obwieszczenia Burmistrza Zawichostu
Obwieszczenia Organów Administracji Publicznej
Zagospodarowanie przestrzenne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2023
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rewitalizacja
Petycje
Interpelacje i zapytania
Rejestr umów i aneksów
Pożytek publiczny
° Archiwum
Preferencyjna sprzedaż węgla
Informacja o przystąpieniu Gminy Zawichost do preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego
Jak kupić węgiel od Miasta i Gminy Zawichost
Ochrona środowiska
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Zamówienie publiczne
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Pożytek publiczny strona główna 

Pożytek publiczny
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
społecznych na temat projektu Programu
Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami
pozarządowymi na rok 2024

Sprawozdanie do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-07 13:05:50, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja Burmistrza Zawichostu

w sprawie konsultacji nad projektem uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na rok 2024.

Informacja Burmistrza Zawichostu do pobrania>>>

Projekt uchwały do pobrania>>>

Załącznik nr 1 - roczny program współpracy

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-23 13:16:08 Informację zaktualizowano 2023-10-23 13:18:35, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja Burmistrza Zawichostu

"Wygoda tradycji Ci doda! Edycja II- obrządowość doroczna"

w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-11 13:18:48 Informację zaktualizowano 2023-10-11 13:21:02, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uproszczona oferta na realizację zadania
publicznego

Oferta na zadanie "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej...

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-02 12:56:40, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w II półroczu 2023 roku

Ogłoszenie do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-08 14:34:54, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Burmistrz Zawichostu ogłasza otwarty konkurs
ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w
zakresie upowszechniania sportu i rekreacji

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego w zakresie upowszechniania
sportu i rekreacji w II półroczu  2023 roku

Ogłoszenie do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-12 10:09:57, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja o przyznaniu dotacji

Burmistrz Zawichostu informuje że przyznana została dotacja na działalność informacyjno-edukacyjna w zakresie profilaktyki na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową.

Informacja do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-18 13:47:18 Informację zaktualizowano 2023-05-18 13:47:56, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja o przyznaniu dotacji

Burmistrz Zawichostu informuje że przyznana została dotacja na wsparcie realizacji zadania III Bieg Świętojański - Szczęśliwa Siódemka

Informacja do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-18 13:45:17 Informację zaktualizowano 2023-05-18 13:45:49, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uproszczona oferta na realizację zadania
publicznego

na działalność informacyjno-edukacyjna w zakresie profilaktyki na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową

Uproszczona oferta do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-04 11:27:21, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uproszczona oferta na realizację zadania
publicznego

Zorganizowanie przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjnego - III Bieg Świętojański w Zawichoście "Szczęśliwa siódemka" w dniu 24-06-2023r.

Uproszczona oferta do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-04 11:23:33, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Sprawozdanie z realizacji " Programu współpracy
Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za rok 2022" w
zakresie upowszechniania sportu i rekreacji

Sprawozdanie do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-06 14:15:00, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego z zakresie upowszechniania sportu i rekreacji na 2023 rok.

Ogłoszenie do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-16 11:58:31, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert

 na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społeczenj w 2023 roku

Ogłoszenie do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-16 11:57:07, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w
2023 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku.

 Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-01-24 12:44:08 Informację zaktualizowano 2023-01-25 10:19:41, wprowadzający: Ewelina Ura - Kamińska
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego w zakresie upowszechniania
sportu i rekreacji w 2023 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2023

Ogłoszenie do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-24 12:40:55, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
społecznych na temat projektu Programu
Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami
pozarządowymi na rok 2023
 Sprawozdanie do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2022-11-07 13:09:25 Informację zaktualizowano 2022-11-07 13:09:59, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja Burmistrza Zawichostu

dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi

Informacja do pobrania>>>

Projekt uchwały i Program współpracy do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-14 12:43:37, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja o przyznaniu dotacji

Burmistrz Zawichostu informuje że przyznana została dotacja na wsparcie realizacji zadania II Bieg Świętojański -  Szczęśliwa Siódemka

 Informacja do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2022-06-14 14:06:45, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uproszczona oferta na realizację zadania
publicznego

Zorganizowanie przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjnego - II Bieg Świętojański w Zawichoście "Szczęśliwa siódemka" w dniu 25-06-2022r.

 Oferta do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2022-06-03 13:26:45 Informację zaktualizowano 2022-06-06 08:41:20, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja Burmistrza Zawichostu z dnia 26.05.2022
rok

w sprawie przyznania dotacji na wsparcie zadania publicznego w obszarze edukacja, promocja i ochrona środowiska

 Informacja do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2022-05-30 11:51:48 Informację zaktualizowano 2022-05-30 11:52:58, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uproszczona oferta na realizację zadania
publicznego

na działalność informacyjno-edukacyjna w zakresie profilaktyki na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową

 Oferta do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2022-05-11 09:58:12, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Sprawozdanie z realizacji " Programu współpracy
Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za rok 2021" w
zakresie upowszechniania sportu i rekreacji
 Sprawozdanie do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2022-04-01 14:33:38, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Burmistrz Zawichostu ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2022 roku.

 Informacja do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2022-01-31 13:14:18, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Burmistrz Zawichostu ogłasza wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechninia sportu i rekreacji na 2022 rok

 Informacja do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2022-01-31 13:13:30, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego w zakresie upowszechniania
sportu i rekreacji w 2022 roku
 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2022 roku..pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-01-03 12:49:28, wprowadzający: Ewelina Ura - Kamińska
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w
2022 roku
 ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2022 roku.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-01-03 12:46:51, wprowadzający: Ewelina Ura - Kamińska
Informacja o unieważnienie postępowania

zadania "Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i integracyjnej na rzecz osób niedowidzących i słabowidzących"

Informacja do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-14 14:09:48, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uproszczona oferta na realizację zadania
publicznego

Rodzaj zadania "Ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Oferta zadania publicznego do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-03 14:33:15, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
społecznych na temat projektu Programu
Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami
pozarządowymi na rok 2022
 Sprawozdanie pożytek.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-11-03 12:08:56, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja Burnistrza Zawichostu

dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi

Informacja do pobrania>>>

Projekt uchwały do pobrania>>>

Program współpracy do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-07 09:28:10, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Infromacja o przyznanej dotacji

na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze kultury i sztuki - upowszechniania wiedzy o dziejach i kulturze naszego regionu w 2021 roku

Informacja do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-29 13:06:42, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uproszczona oferta na realizację zadania
publicznego

"Wygoda tradycji Ci doda" w ramach programu EtnoPolska 2021

Oferta zadania publicznego do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-22 10:38:49, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Sprawozdanie z realizacji " Programu współpracy
Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za rok 2020" w
zakresie upowszechniania sportu i rekreacji

Sprawozdanie do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-22 12:48:39, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
OGŁOSZENIE O WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji na 2021 rok

Ogłoszenie do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-22 12:37:05 Informację zaktualizowano 2021-04-22 12:40:37, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Burmistrz Zawichostu


OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT


na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2021 roku

Ogłoszenie do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-25 14:25:19, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Burmistrz Zawichostu ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2021 roku. 

 ogłoszenie - pomoc społeczna 2021.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-02-09 14:07:05, wprowadzający: Ewelina Ura - Kamińska
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Burmistrz Zawichostu ogłasza wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechninia sportu i rekreacji na 2021 rok

 ogłoszenie_upowszechnienie sportu i rekreacji.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-02-09 14:05:27, wprowadzający: Ewelina Ura - Kamińska
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Burmistrz Zawichostu


OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT


na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2021 roku

Ogłoszenie do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-21 14:10:00 Informację zaktualizowano 2021-01-21 14:15:04, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Burmistrz Zawichostu


OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT


na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku

Ogłoszenie do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-21 14:03:58 Informację zaktualizowano 2021-01-21 14:06:53, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
społecznych na temat projektu Programu
Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami
pozarządowymi na rok 2021

Sprawozdanie do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-04 13:11:17, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja Burmistrza Zawichostu dot. projektu
uchwały w sprawie uchwalenia Programu
Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami
pozarządowymi
 Program Współpracy Gminy Zawichost i Organizacjami Pozarzadowymi na rok 2021 -projekt-.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-10-16 13:12:10 Informację zaktualizowano 2020-10-16 13:14:22, wprowadzający: Ewelina Ura - Kamińska
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy
Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za 2019 rok w
zakresie upowszechniania sportu i rekreacji

sprawozdanie do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-31 11:56:42 Informację zaktualizowano 2020-03-31 11:58:21, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert

Ogłoszenie o wyniku na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2020 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-12 12:12:32 Informację zaktualizowano 2020-02-12 12:16:54, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert

Ogłoszenie o wyniku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-12 12:12:26 Informację zaktualizowano 2020-02-12 12:15:35, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
społecznych na temat projektu Programu
Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami
pozarządowymi na rok 2020

Sprawozdanie z konsultacji do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-08 20:14:46 Informację zaktualizowano 2019-11-08 20:16:01, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA DO POBRANIA>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-28 10:31:19 Informację zaktualizowano 2019-10-28 10:31:54, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
INFORMACJA

Burmistrz Zawichostu informuje , iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia Program Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 poddany zostanie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 zgodnie z Zarządzeniem Nr 184/2019 Burmistrza Zawichostu z dnia 21 października 2019 roku.


Projekt konsultowany będzie w okresie od 21.10.2019r. do 05.11.2019 r.


Uwagi i opinie co do sprawy poddanej konsultacji można przesłać drogą pocztową , złożyć na piśmie bezpośrednio w pokoju nr 10
Urzędu Miasta i Gminy Zawichost , lub przesłać za porednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od momentu zamieszczenia projektu w BIP ( e-mail:urzad@zawichost.pl)

Projekt programu współpracy do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-21 13:31:42 Informację zaktualizowano 2019-10-21 13:34:47, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
 nazwa zadania I Bieg Świętojański w Zawichoście - szczęsliwa Siódemka
Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 12:34:41, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Sprawozdanie z realizacji " Programu wspólpracy
Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za rok 2018."
  w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji i w zakresie pomocy społecznej
Data wprowadzenia informacji 2019-03-29 10:14:43, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
OGŁOSZENIE Wyników Otwartego Konkursu Ofert

Burmistrz Zawichostu ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresu pomocy społecznej w 2019 rok .


Rodzaj zadania :


1. Przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców
z terenu Gminy Zawichost .


Do dnia 21.02. 2019 roku wpłynęła jedna oferta , które spełniała określone wymogi .


Oferta – Nr I. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów Szlachecki 27-630 Zawichost, Czyżów Szlachecki 47


zadanie nr 2 Przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców Gminy Zawichost


Wysokość przyznanych środków publicznych na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej na 2019 rok – wynosi 3 000,00 zł.

 


Zawichost dnia 26.02.2019 rok


Burmistrz
mgr Katarzyna Kondziołka

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-27 13:41:38, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Burmistrz Zawichostu ogłasza otwarty konkurs
ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z
zakresu pomocy społecznej w 2019 roku

Burmistrz Zawichostu

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t .j Dz. U. 2018 poz.2057 ) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, które zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Zawichost.

I. Rodzaj zadania:
Pomoc społeczna - planowana dotacja 3. 000,00 zł:

II. Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i dofinansowanie projektów na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

II. Forma zlecania realizacji zadań publicznych: wsparcie

 Ogłoszenie do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-02-08 11:08:50, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
OGŁOSZENIE Wyników Otwartego Konkursu Ofert

OGŁOSZENIE

Wyników Otwartego Konkursu Ofert

Burmistrz Zawichostu ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresu pomocy społecznej w 2019 rok .


Rodzaj zadania :

1. Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost .


2. Przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców mieszkańców z terenu Gminy Zawichost .


Do dnia 04.03. 2019 roku wpłynęła jedna oferta , które spełniała określone wymogi .


Oferta – Nr I. Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności ul. Aleja 3-go Maja 73 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

zadanie nr 1 Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych  mieszkańców z terenu Gminy Zawichost


zadanie nr 2 Przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców Gminy Zawichost

Na realizację zadania nr 2 – nie została złożona żadna oferta .


Wysokość przyznanych środków publicznych na wsparcie realizacji zadania z zakresu  pomocy społecznej na 2019 rok – wynosi 7. 000,00 zł.

 Burmistrz
mgr Katarzyna Kondziołka

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-08 11:05:45 Informację zaktualizowano 2019-02-08 11:06:03, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
OGŁOSZENIE Wyników Otwartego Konkursu Ofert

OGŁOSZENIE

Wyników Otwartego Konkursu Ofert

Burmistrz Zawichostu ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji na 2019 rok .


Rodzaj zadania :

1) . Zorganizowanie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży obejmującego min. organizację treningów i zapewnienie udziału powstałych drużyn i zespołów  w amatorskich lub ligowych (licencjonowanych) rozgrywkach sportowych.


2). Utrzymanie płyty boiska stadionu miejskiego i przyległego terenu w granicach ogrodzenia działki oraz bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sportowych

Do dnia 04.02. 2019 roku wpłynęła jedna oferta , która spełniała określone wymogi .
Oferta – Klubu Sportowego „Powiśle” Zawichost
ul. Nadwiślańska 1 ; 27-630 Zawichost

Wysokość przyznanych środków publicznych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie „ upowszechniania sportu i rekreacji na 2019 rok – wynosi 20. 000,00 zł.

 Burmistrz
mgr Katarzyna Kondziołka

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-08 11:03:48, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A


w sprawie obowiązujących wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań w roku 2019

 


Zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. , poz.2057) , w przypadku zadania publicznego realizowanego w wyniku oferty realizacji zadania publicznego złożonego w trybie otwartego konkursu ofert ogłoszonego do dnia 1 marca 2019 r. , w tym przed wejściem w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe .
W związku z tym oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2016 , poz.1300 ) .


BURMISTRZ
mgr Katarzyna Kondziołka

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-21 11:50:55, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Burmistrz Zawichostu ogłasza otwarty konkurs
ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z
zakresu pomocy społecznej w 2019 roku

Burmistrz Zawichostu

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t .j Dz. U. 2018 poz.2057 ) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, które zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Zawichost.

I. Rodzaj zadania:
Pomoc społeczna - planowana dotacja 7. 000,00 zł:

II. Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i dofinansowanie projektów na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

II. Forma zlecania realizacji zadań publicznych: wsparcie

 Ogłoszenie do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-01-21 11:48:51, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Burmistrz Zawichostu ogłasza otwarty konkurs
ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w
zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w
2019 roku

Burmistrz Zawichostu

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2019 roku

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t .j Dz. U. 2018 poz.2057 ) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, które zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Zawichost.

I. Rodzaj zadania:
Upowszechnianie sportu i rekreacji - planowana dotacja 20 000,00 zł:

II. Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i dofinansowanie projektów na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji .

II. Forma zlecania realizacji zadań publicznych: wsparcie

 Ogłoszenie do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-01-21 11:46:21, wprowadzający: Wojciech Próchnicki

Zobacz:
 Archiwum . 
wersja do druku