Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Raport o stanie Gminy Zawichost
Raport za rok 2019
Ochrona danych osobowych (RODO)
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Wzory dokumentów do pobrania
Powszechny Spis Rolny 2020.
WYBORY
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Prawo lokalne
Obwieszczenia
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2020 rok
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Jednostki organizacyjne
Rewitalizacja
Petycje
Interpelacje i zapytania
Pożytek publiczny
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
° Archiwum Nabór pracowników
° Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Przedszkola Samorządowego w Linowie
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Nabór pracowników strona główna 

Nabór pracowników
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko Sekretarza Gminy w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Lista kandydatów do odczytu >>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-06 14:10:08, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze Inspektora ds. promocji, kultury i
sportu w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Ogłoszenie o naborze do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-06 13:57:45, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja o wyniku naboru na stanowiskona
opiekuna w Ośrodku Pomocy Społecznej w
Zawichoście

Ogłoszenie o wyniku naboru do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-06 13:54:58, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie o naborze na opiekuna w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Zawichoście

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy opiekuna w Ośrodku Pomocy w Zawichoście

Ogłoszenie o naborze do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 14:25:42 Informację zaktualizowano 2020-06-17 14:27:09, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze Sekretarza Gminy w Urzędzie Miasta i
Gminy Zawichost

Ogłoszenie o naborze do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 13:13:59 Informację zaktualizowano 2020-06-16 13:15:36, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej,
Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Informacja do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-02 09:27:24 Informację zaktualizowano 2020-04-02 09:28:04, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
Sekretarza Gminy Zawichost

Informacja do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-02 09:26:33 Informację zaktualizowano 2020-04-02 09:27:44, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Sprostowanie do ogłoszenia na stanowisko
Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej,
Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w
Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Sprostowanie do pobrania

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-19 14:37:33 Informację zaktualizowano 2020-03-19 14:41:42, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze Sekretarza Gminy w Urzędzie Miasta i
Gminy Zawichost

Ogłoszenie o naborze do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-18 13:47:46 Informację zaktualizowano 2020-03-18 13:53:40, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika
Referatu Gospodarki Komunalnej, Rozwoju, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy
Zawichost

Ogłoszenie o naborze do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-18 13:14:07 Informację zaktualizowano 2020-03-18 13:19:51, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko
pracy Radcy Prawnego w Urzędzia Miasta i Gminyb
Zawichost"

Informacja do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-04 14:22:04 Informację zaktualizowano 2019-11-04 14:23:24, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko
pracy do spraw realizacji świadczenia
wychowawczego oraz świadczenia "Dobry Start"
 Ogłoszenie o naborze do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-10-09 13:55:56, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zawichoście ogłasza nabór na wolne stanowisko
pracy do spraw realizacji świadczenia
wychowawczego oraz świadczenia "Dobry Start"
 Ogłoszenie o naborze do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-09-25 08:52:00, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zawichoście ogłasza nabór na wolne stanowisko
pracy wychowawców w Placówce Wsparcia Dziennego
w Dziurowie i Podszynie
 Ogłoszenie o naborze do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-09-12 14:39:12, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego
 Informacja do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-09-12 09:31:42, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zawichoście ogłasza nabór na wolne stanowisko
pracy wychowawców w Placówce Wsparcia Dziennego
w Dziurowie i Podszynie
 Ogłoszenie o naborze do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-08-29 09:09:30, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja o wynikach naboru w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Zawichoście
 na wolne stanowisko pracy wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego
Data wprowadzenia informacji 2019-08-29 09:07:04, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego
 Ogłoszenie do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-08-29 09:04:37, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
Sekretarza Gminy Zawichost
 Informacja do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-08-13 14:39:48, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy
wychowawców w Placówce Wsparcie Dziennego w
Dziurowie i Podszynie
 Kierownik OPS w Zawichoście ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy wychowawców w Placówce Wsparcia Dziennego w Dziurowie i Podszynie
Data wprowadzenia informacji 2019-08-13 09:31:35 Informację zaktualizowano 2019-08-13 09:32:38, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego
 Kierownik OPS w Zawichoście ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego
Data wprowadzenia informacji 2019-08-13 09:28:52, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze Radcy Prawnego w Urzędzie Miasta i
Gminy Zawichost
 Ogłoszenie o naborze do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-07-31 11:53:05 Informację zaktualizowano 2019-07-31 11:54:59, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja o wyniku naboru do spraw świadczeń
rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego
oraz działań podejmowanych wobec dłużników
 Informacja do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-06-28 09:46:00, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja o wyniku naboru na stanowisko asystenta
rodziny
 Informacja do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-06-28 09:43:55, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko asystenta rodziny
 Lista kandydatów do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-06-26 13:57:09, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko urzędnicze do spraw
świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz działań podejmowanych wobec
dłużników
 Lista kandydatów do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-06-26 13:54:52, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
urzędnicze Podinspektora ds. księgowości
budżetowej
 Informacja do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-06-25 08:51:19, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko podinspektora ds.
księgowości budżetowej w UMiG Zawichost
 Lista kandydatów do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-06-19 11:45:35, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko Sekretarza Gminy w UMiG
Zawichost
 Lista kandydatów do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-06-19 11:38:56, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zawichoście ogłasza nabór na wolne stanowisko
asystenta rodziny
 Ogłoszenie o naborze do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-06-05 08:33:40, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zawichoście ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze do spraw świadczeń rodzinnych,
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz
działań podejmowanych wobec dłużników
 Ogłoszenie o naborze do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-06-05 08:30:37 Informację zaktualizowano 2019-06-05 08:32:01, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze Podinspektora d/s księgowości
budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
 Ogłoszenie o naborze do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-05-31 12:51:46, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnice Sekretarza Gminy w Zawichoście
 Ogłoszenie o naborze do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-05-24 09:52:01, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
urzędnicze Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawichoście
 Informacja do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-05-20 09:48:08, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zawichoście
 Lista kandydatów do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-05-16 07:34:33, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zawichoście
 Ogłoszenie o naborze do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 14:29:28 Informację zaktualizowano 2019-04-30 14:30:45, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
urzędnicze głównego księgowego Środowiskowym
Domu Samopomocy w Zawichoście
 informacja do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 14:24:55, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w
Zawichoście ogłasza konkurs na stanowisko
urzędnicze głównego księgowego
 Ogłoszenie o naborze do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-04-18 12:28:21 Informację zaktualizowano 2019-04-25 12:29:35, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja o wyniku naboru na stanowisko
urzędnicze Referenta ds. Kadr i Płac w Zakładzi
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Zawichoście
 Informacja od pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-01-29 08:29:10, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Zawichoście ogłasza nabór na stanowisko
urzędnicze Referenta ds. Kadr i Płac
 Ogłoszenie na stanowisko Referenta ds. Kadr i Płac w ZGKiM w Zawichoście
Data wprowadzenia informacji 2019-01-09 10:07:08 Informację zaktualizowano 2019-01-09 10:08:00, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja o wyniku naboru
 na stanowisko urzędnicze "Podinspektora do spraw opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
Data wprowadzenia informacji 2017-11-17 11:47:23 Informację zaktualizowano 2017-11-17 14:21:15, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne
 na stanowisko urzędnicze "Podinspektora do spraw opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
Data wprowadzenia informacji 2017-11-08 12:24:25, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie o naborze na wolne z dniem 1 listopada
2017 stanowisko urzędnicze
 na stanowisko urzędnicze "Podinspektora do spraw opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
Data wprowadzenia informacji 2017-10-25 07:29:18 Informację zaktualizowano 2017-10-25 07:30:39, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja o wyniku naboru
 na stanowisko pracy Głównego Księgowego w Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
Data wprowadzenia informacji 2017-10-20 14:22:55 Informację zaktualizowano 2017-10-20 14:24:10, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne
  na wolne stanowisko pracy Głównego Księgowego w Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
Data wprowadzenia informacji 2017-10-12 14:25:36, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Głównego Księgowego w Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście

 Ogłoszenie do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2017-09-27 13:25:44 Informację zaktualizowano 2017-09-27 13:26:57, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne
  na wolne stanowisko pracy Głównego Księgowego w Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
Data wprowadzenia informacji 2017-09-27 13:21:59, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Głównego Księgowego w Centrum Usług Wspólnych
w Zawichoście

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Głównego Księgowego w Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście

 Ogłoszenie do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2017-09-12 18:43:01 Informację zaktualizowano 2017-09-12 18:46:09, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne
 na wolne stanowisko pracy Głównego Księgowego w Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
Data wprowadzenia informacji 2017-09-12 18:38:29, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne
 na stanowisko urzędnicze "Podinspektora do spraw gospodarki odpadami i ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
Data wprowadzenia informacji 2017-07-04 13:34:07 Informację zaktualizowano 2017-07-04 13:35:27, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko
urzędnicze
 na stanowisko urzędnicze "Podinspektora do spraw gospodarki odpadami i ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
Data wprowadzenia informacji 2017-07-10 12:50:48 Informację zaktualizowano 2017-08-28 15:41:52, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza nabór na wolne z dniem 17 lipca 2017 roku stanowisko urzędnicze "Podinspektora do spraw gospodarki odpadami i ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
Data wprowadzenia informacji 2017-06-14 11:27:22 Informację zaktualizowano 2017-06-14 11:39:31, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie o konkursie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost
ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola
w Zawichoście, ul. Szkolna 15, 27 – 630 Zawichost

I. Do konkursu zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz.U. 2009r., Nr 184, poz. 1436 z póź. zm.) może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej;
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
• co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
• pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
• w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. 2016. 1379 z póź. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną , o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2016. 1842 z póź. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. 2013. 168 z póź. zm.)

2. Oferty przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście,
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3 ),
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyśle przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. 2013. 168, z póź. zm.),
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów ( t.j. Dz. U. 2016. 1721, z późn. zm.)
11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
12) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U.2016. 1379 z póź. zm. ) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2016. 1842 , z póź. zm.) Z przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016. 922, z póź. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.
4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście” w terminie do dnia 14 kwietnia 2017r. ( piątek ) do godz. 15.00, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście, ul. Żeromskiego 50, 27 – 630 Zawichost.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji konkursowej.

Zawichost, dnia 27 marca 2017

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Zarządzenie Nr 29 / 2017 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost  z dnia 27 marca 2017r. - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-27 14:25:45 Informację zaktualizowano 2017-06-14 11:28:25, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko
urzędnicze
 "Podinspektora do spraw opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi"
Data wprowadzenia informacji 2015-05-14 13:13:20, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne
 na stanowisko podinspektora ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
Data wprowadzenia informacji 2015-05-06 13:11:47 Informację zaktualizowano 2015-05-06 14:45:51, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza nabór na wolne z dniem 1 maja 2015 roku stanowisko urzędnicze "Podinspektora do spraw opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi"
Data wprowadzenia informacji 2015-04-22 11:10:26, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko
pracy
 " DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNEGO OŚWIATY W ZAWICHOŚCIE"
Data wprowadzenia informacji 2015-04-02 12:44:23, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne
 na stanowisko pracy " DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNEGO OŚWIATY W ZAWICHOŚCIE"
Data wprowadzenia informacji 2015-03-23 12:30:17, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY.pdf

 Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy " DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNEGO OŚWIATY W ZAWICHOŚCIE"
Data wprowadzenia informacji 2015-03-06 13:43:38 Informację zaktualizowano 2015-03-12 12:20:53, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne
 na stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
Data wprowadzenia informacji 2015-02-27 12:56:06, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
 Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza nabór na wolne z dniem 1 marca 2015 roku stanowisko urzędnicze "SEKRETARZA GMINY "
Data wprowadzenia informacji 2015-02-11 12:59:10 Informację zaktualizowano 2015-02-11 12:59:38, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko
urzędnicze
 Podinspektora ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 09:16:42 Informację zaktualizowano 2013-04-16 09:17:57, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Ogłoszenie o konkursie
 Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście
Data wprowadzenia informacji 2013-04-09 10:05:23, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne
 na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki o ochrony środowiska w UMiG Zawichost
Data wprowadzenia informacji 2013-04-11 11:57:32, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko
urzędnicze
 na stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
Data wprowadzenia informacji 2015-03-06 13:40:28, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
 .
Data wprowadzenia informacji 2017-03-27 14:30:59, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
 .
Data wprowadzenia informacji 2017-03-27 14:32:52, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Zawichoście ogłasza nabór na stanowisko
urzędnicze
 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-09 10:06:05, wprowadzający: Wojciech Próchnicki

Zobacz:
   Archiwum Nabór pracowników
   Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Przedszkola Samorządowego w Linowie
wersja do druku