Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Informacje bieżące
Wzory dokumentów do pobrania
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Sołectwa
Prawo lokalne
Obwieszczenia
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty na 2017 rok
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Jednostki organizacyjne
Rewitalizacja
Pożytek publiczny
Ochrona Środowiska
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin  

Statystyki dla strony http://bip.zawichost.pl

Statystyka dla miesiąca Grudzień - 2017

29
1
31
2
30
3
29
4
66
5
47
6
32
7
28
8
38
9
13
10
38
11
33
12
48
13
34
14
33
15
31
16

Odwiedzin ogółem w tym miesiącu: 560
Odwiedzin średnio dziennie w miesiącu: 35

Statystyka dla roku: 2017

1409
Styczeń
1241
Luty
1376
Marzec
1123
Kwiecień
1764
Maj
1882
Czerwiec
1216
Lipiec
1074
Sierpień
1563
Wrzesień
1343
Październik
1197
Listopad
560
Grudzień

Odwiedzin w roku 2017: 15748


Wszystkich odwiedzin: 72638

Zobacz poprzednie statystyki:

 
Statystyki podstron >>