bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Zawichost www.zawichost.pl
Raport za rok 2021 strona główna 

Raport za rok 2021
Informacja Burmistrza Zawichostu

Informacja Burmistrza Zawichostu


Na sesji Rady Miejskiej Zawichost przeprowadzona zostanie debata nad Raportem o stanie Gminy Zawichost przedstawionym przez Burmistrza Zawichostu, który obejmować będzie podsumowanie działalności za 2021 rok.


W debacie oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział 15 mieszkańców Gminy Zawichost. Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, musi złożyć do przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawichoście, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.


Zgłoszenia mieszkańców Gminy Zawichost do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane są do dnia 15 czerwca 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00 w pokoju numer 10 – sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Zawichost.


Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w sekretariacie urzędu oraz poniżej.

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-25 14:32:13, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Raport o stanie Gminy Zawichost na rok 2021
 Raport do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2022-05-25 14:33:36, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Podanie do Przewodniczącej Rady Miejskiej w
Zawichoście
 Podanie do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2022-05-25 14:34:34, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Lista poparcia
 Lista do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2022-05-25 14:35:15, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 97/2022 Burmistrza Zawichostu
  w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Zawichost na rok 2021
Data wprowadzenia informacji 2022-05-25 14:36:12, wprowadzający: Wojciech Próchnicki

Zobacz:
   Raport za rok 2020
   Raport za rok 2019
   Raport za 2018 rok
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl