bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Zawichost www.zawichost.pl
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost strona główna 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Uchwała Nr XX/93/2016 Rady Miejskiej Zawichost

w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawichost

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-21 12:14:44, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY ZAWICHOST
 CZĘŚĆ II – KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Data wprowadzenia informacji 2016-09-21 12:15:53 Informację zaktualizowano 2016-09-21 12:16:44, wprowadzający: Wojciech Próchnicki

Załączniki graficzne do pobrania>>>

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-21 12:39:36 Informację zaktualizowano 2016-09-21 12:39:55, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Załączniki do pobrania>>>

część 1 - Uwarunkowania rozwoju

Część 2 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego

Część 3 – Uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu studium

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-10 10:19:39 Informację zaktualizowano 2020-04-10 10:29:45, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl