bip.zawichost.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Zawichost www.zawichost.pl
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej strona główna 

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Uchwała Nr 104/2019 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
30 sierpnia 2019 roku
 w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu MiG Zawichost za I półrocze 2019 roku
Data wprowadzenia informacji 2019-09-04 09:50:19, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 43/2019 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3
kwietnia 2019 roku
 uchwała do pobrania>>>
Data wprowadzenia informacji 2019-05-14 13:22:27, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 138/2018 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
22 listopada 2018 roku
 w sprawie opinii o projekcie uchwały WPF Gminy na lata 2019 - 2028
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 10:47:42, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 137/2018 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
22 listopada 2018 roku
 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Zawichost 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 10:40:59, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 49/2018 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5
kwietnia 2018 roku
 w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zawichost za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami
Data wprowadzenia informacji 2018-04-27 10:46:52, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 31/2017 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6
kwietnia 2017 roku
 w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zawichost za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami
Data wprowadzenia informacji 2017-10-24 10:31:05, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 10/2017 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
25 stycznia 2017 roku
  w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Zawichost
Data wprowadzenia informacji 2017-02-08 14:22:48, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 85/2016 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
23 listopada 2016 roku
 w sprawie opinii o projekcie WPF Gminy Zawichost na 2017-2028
Data wprowadzenia informacji 2016-12-21 09:09:28, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 84/2016 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
23 listopada 2016 roku
 w sprawie opinii o projekcie Budżetu MiG Zawichost na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-12-21 09:04:23, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 62/2016 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
30 sierpnia 2016 roku
 w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu MiG Zawichost za I półrocze 2016 roku
Data wprowadzenia informacji 2016-09-16 14:20:56, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 26/2016 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
11 kwietnia 2016 roku
 w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Zawichost za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami
Data wprowadzenia informacji 2016-04-26 10:08:50, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Informacja Burmistrza z wykonaniu budżetu Gminy
Zawichost
  Za I kwartał 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-04-26 09:35:47 Informację zaktualizowano 2016-09-16 14:18:28, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 108/2015 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1
grudnia 2015 roku
  w sprawie opinii o projekcie WPF Gminy Zawichost na 2016-2028
Data wprowadzenia informacji 2015-12-21 07:13:23, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 107/2015 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1
grudnia 2015 roku
  w sprawie opinii o projekcie Budżetu MiG Zawichost na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-12-21 07:11:26 Informację zaktualizowano 2015-12-21 07:12:08, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 81/2015 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
31 sierpnia 2015 roku
 w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu MiG Zawichost za I półrocze 2015 roku
Data wprowadzenia informacji 2015-09-15 07:12:22, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 33/2015 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7
kwietnia 2015 roku
 w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zawichost za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami
Data wprowadzenia informacji 2015-05-25 12:12:39, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 101/2014 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
24 listopada 2014roku
 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetu Miasta i Gminy Zawichost na 2015 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-02-04 10:45:02, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 102/2014 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
24 listopada 2014roku
 w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2015-2028
Data wprowadzenia informacji 2015-02-04 10:41:52, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 77/2014 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2
września 2014 roku
 w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Zawichost za I półrocze 2014 roku
Data wprowadzenia informacji 2014-09-16 13:11:48, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 8/2014 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
 w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Zawichost na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-02-13 14:05:00, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 9/2014 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Zawichost
Data wprowadzenia informacji 2014-01-30 13:12:05, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 116/2013 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
 w sprawie opinii o projekcie WPF Gminy Zawichost na 2014-2028
Data wprowadzenia informacji 2014-01-30 13:10:41 Informację zaktualizowano 2014-01-30 13:11:03, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 115/2013 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
 w sprawie opinii o projekcie Budżetu MiG Zawichost na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-01-30 13:08:06 Informację zaktualizowano 2014-01-30 13:10:52, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zawiadomienie RIO o wykonaniu zaleceń
pokontrolnych
 zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 14.02.2012r
Data wprowadzenia informacji 2013-05-06 14:56:38, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała Nr 36/2013 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
11 kwiecień 2013r
 w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu konsolidacyjnego przez Miasto i Gminę Zawichost
Data wprowadzenia informacji 2013-04-15 12:50:02 Informację zaktualizowano 2013-04-15 12:50:39, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 7/2013 VI składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
20 stycznia 2013 roku
 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Zawichost
Data wprowadzenia informacji 2013-04-11 13:34:06, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 30/2012 VII Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
 w sprawie opinii o sprawozdaniach w wykonania budżetu MiG Zawichost za 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-04-11 09:34:18, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 100/2012 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
 w sprawie opinii o projekcie WPF Gminy Zawichost na 2013-2018
Data wprowadzenia informacji 2013-04-11 09:14:42, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 99/2012 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
 w sprawie opinii o projekcie Budżetu MiG Zawichost na 2013 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-04-11 09:11:24, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Uchwała nr 30/2013 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
  Uchwała Nr 09/2012 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie opinii prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Zawichost
Data wprowadzenia informacji 2013-04-11 07:30:13 Informację zaktualizowano 2013-04-11 07:30:38, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach
 Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Gminie Zawichost przez Regionalną Izbę Obrachunkową
Data wprowadzenia informacji 2012-02-22 14:08:04, wprowadzający: Wojciech Próchnicki

Zobacz:
   na 2012 rok
   na 2011
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zawichost.pl