Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Zawichost  www.zawichost.pl
Aktualności
Raport o stanie Gminy Zawichost
Raport za rok 2022
Raport o stanie dostępności
Ochrona danych osobowych (RODO)
Dane
Miasto i Gmina
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost
Plan Gospodatki Niskoemisyjnej - projekt
Lokalny Program Rewitalizacji - projekt
Dokumenty do pobrania
Wzory dokumentów do pobrania
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ZAWICHOST NA LATA 2021-2027
WYBORY
Wybory parlamentarne 2023
Archiwum Wybory
OGŁOSZENIA
Organy
Rada
Komisje Rady
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Obwieszczenia Burmistrza Zawichostu
Obwieszczenia Organów Administracji Publicznej
Zagospodarowanie przestrzenne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
° Za 2023 rok
° Za 2022 rok
° Za 2021 rok
° Za 2020 rok
° Za 2019 rok
° Za 2018 rok
° Za 2017 rok
° Za 2016 rok
° Za 2015 rok
° Za 2014 rok
° Za 2013 rok
° Za 2012 rok
° za 2011 rok
° za 2010 rok
Mienie gminy
Mienie gromadzkie
Budżet
Podatki i opłaty na 2023
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020
Sprawozdawczość
Inne
KOŁO ŁOWIECKIE
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rewitalizacja
Petycje
Interpelacje i zapytania
Rejestr umów i aneksów
Pożytek publiczny
Preferencyjna sprzedaż węgla
Informacja o przystąpieniu Gminy Zawichost do preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego
Jak kupić węgiel od Miasta i Gminy Zawichost
Ochrona środowiska
Ochrona Środowiska
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Zamówienie publiczne
Przetargi
Zapytania ofertowe
Kontole zewnętrzne
Nabór pracowników
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostęp.
Serwis
ARCHIWUM 2 (do 03.2007)
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Burmistrza > Za 2023 rok strona główna 

Za 2023 rok
Zarządzenie nr 1/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-19 08:59:58, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 2/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-19 09:00:10, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 3/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia działania jednostki

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-19 09:00:22, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 4/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-19 09:00:36, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 5/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-19 09:00:51 Informację zaktualizowano 2023-01-19 09:05:52, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 6/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-19 09:01:09, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 7/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego dla środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji pn.:"Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawich

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-19 09:01:28, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 8/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego dla środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji pn.:"Budowa drogi gminnej o nr 401006T Czyżów - Linów"

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-19 09:01:39, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 9/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego dla środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji pn.:" Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą s

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-19 09:01:54, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 10/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego dla środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji pn.:"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie MiG Zawich

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-19 09:02:03, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 11/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego dla środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji pn.:"Budowa sieci wodociągowej w msc. Zawichost"

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-19 09:02:14, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 12/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obrony w UMiG Zawichost w 2023 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-19 09:16:38, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 13/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-19 09:16:55, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 14/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-03 14:04:02, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 15/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji ds. odbioru technicznego infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zawichost

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-03 14:04:12, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 16/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Zawichoście

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-03 14:04:31, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 17/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie taryfy energii cieplnej

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-03 14:04:43, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 18/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-03 14:04:54, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 19/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-03 14:05:04, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 20/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków do niektórych źródeł ciepła

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-03 14:05:17, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 21/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-03 14:05:28, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 22/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia 7/2022 Burmistrza Zawichostu w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków pn. Najbardziej Odporna Gmina

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-03 14:05:40, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 23/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pochodzących z nagrody w konkursie pn: "Rosnąca Odporność na 2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-03 14:05:50, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 24/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wprowadzenia karty Audytu Wewnętrznego oraz zasad i Procedur Audytu Wewnętrznego w UMiG Zawichost

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-03 14:06:00, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 25/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców jednostek i zakładów budżetowych Gminy Zawichost

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-03 14:06:10, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 26/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych w UMiG Zawichost

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-03 14:06:19, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 27/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-03 14:06:29, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 28/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-03 14:06:39, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 29/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszy Pomocy

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-03 14:06:50, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 30/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie określenia sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-03 14:07:02, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 31/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zawichost

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-03 14:27:38, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 32/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie upoważnienia Pani Alicji Jasińskiej -Kierownia GKRRiOŚ do sporządzania i podpisywania deklaracji na podatek od nieruchomości

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-21 08:45:31, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 33/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zawichost

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-21 08:54:14, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 34/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-21 08:55:08, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 35/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-21 08:55:21, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 36/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-21 08:55:32, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 37/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wprowadzenia nowej Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-21 08:56:23, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 38/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wprowadzenia Rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-21 08:56:36, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 39/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Zawichost

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-21 08:56:49, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 40/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-21 08:57:06, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 41/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-03 08:04:23, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 42/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-03 08:04:34, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 43/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-03 08:04:45, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 44/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi OPS w Zawichoście do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-03 08:04:57, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 45/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie udzielenia upoważnienia pracowników OPS w Zawichoście do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-03 08:05:07, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 46/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-03 08:05:18, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 47/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-03 08:05:28, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 48/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-03 08:05:41, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 49/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-03 08:05:52, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 50/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawichoście

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-05 10:09:57, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 51/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie upowaznienia Pani Alicji Jasińskiej - Kierownika RGKRRiOŚ do sporządzania i podpisywania deklaracji na podatek leśny.

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-05 10:10:08, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 52/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-05 10:10:19, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 53/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania komisji weryfikacyjnej do rozpatrzenia wniosków na dofinansowanie zadań związanych z ochroną zabytków i opieką na zabytkami z terenu Gminy Zawichost, w związku z uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 ro

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-05 10:10:29, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 54/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznacenia koordynatora do spraw dostępności w UMiG Zawichost

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-05 10:10:40, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 55/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-05 10:10:53, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 56/2023 Burmistrza Zawichostu

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-05 10:33:09, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 57/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-05 10:33:23, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 58/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-05 10:33:32, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 59/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-05 10:33:43, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 60/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-05 10:34:42, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 61/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-05 10:35:00, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 62/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-05 10:35:11, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 63/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawichost, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Zawichost

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-05 10:35:25, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 64/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawichost Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-05 10:35:39, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 65/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planów finansowych rachunków wydzielonych dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-05 10:35:52, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 66/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-05 10:36:05, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 67/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-05 10:36:18, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 68/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków do niektórych źródeł ciepła

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-05 10:36:29, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 69/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-05 10:36:44, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 70/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-05 10:36:56, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 71/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-05 10:37:07, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 72/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-05 10:37:17, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 73/2023 Burmistrza Zawichostu

W sprawie przyjęcia Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu nr RPSW.09.02.01-26-0066/19 pn. "Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście"

Procedura monitorowania utzymania efektów projektupn. "Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście"

Formularz zgłoszeniowy w okresie trwałości projektu

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-05 10:37:28, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 74/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-21 08:53:12, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 75/2023 Burmistrza Zawichostu

spisu środków pieniężnych w kasie

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-21 08:53:24, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 76/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-21 08:53:35, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 77/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-08 14:21:29, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 78/2023 Burmistrza Zawichostu

spisu środków pieniężnych w kasie

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-08 14:21:39, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 79/2023 Burmistrza Zawichostu

spisu środków pieniężnych w kasie

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-08 14:21:52, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 80/2023 Burmistrza Zawichostu

spisu środków pieniężnych w kasie

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-08 14:22:04, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 81/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-08 14:22:21, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 82/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia 7/2022 Burmistrza Zawichostu w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków pn. Najbardziej Odporna Gmina

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-08 14:22:38, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 83/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-08 14:22:58 Informację zaktualizowano 2023-05-08 14:34:14, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 84/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-08 14:23:15, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 85/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-08 14:23:34, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 86/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-08 14:23:45, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 87/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-08 14:23:57, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 88/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-08 14:24:11, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 89/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-08 14:24:25, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 90/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-08 14:24:39, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 91/2023 Burmistrza Zawichostu

komisji ds. częściowego odbioru technicznego robót budowlanych "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku ZSiP w Zawichoście

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-08 14:24:52, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 92/2023 Burmistrza Zawichostu

komisji ds. częściowego odbioru technicznego robót budowlanych "Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Zawichoście

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-08 14:25:05, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 93/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Zawichost za 2022 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-24 12:14:20, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 94/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-24 12:14:32, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 95/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-24 12:14:42, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 96/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-24 12:14:53, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 97/2023 Burmistrza Zawichostu
 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-07 07:51:24, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 98/2023 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej
Data wprowadzenia informacji 2023-06-07 07:51:37 Informację zaktualizowano 2023-06-07 09:16:02, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 99/2023 Burmistrza Zawichostu

Raport o stanie Gminy Zawichost na rok 2022

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-07 07:51:55, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 100/2023 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie wprowadzenia Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w UMiG Zawichoscie
Data wprowadzenia informacji 2023-06-07 07:52:09 Informację zaktualizowano 2023-06-07 09:18:48, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 101/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przyjęcia Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu nr RPSW.09.02.01-26-0144/19 pn" Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-07 07:52:23, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 102/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania komisji ds. częściowego odbioru technicznego robót budowlanych "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zawichoście

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-07 07:52:33, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 103/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-07 07:52:43, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 104/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-07 07:52:57, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 105/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-07 07:53:07, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 106/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-07 07:53:19, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 107/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost za 2022 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-07 09:34:57, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 108/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MGOK Zawichost za 2022 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-07 09:35:22, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 109/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-07 09:35:48, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 110/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-07 09:36:35, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 111/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie udzielenia upoważnienie Zastępcy Burmistrza Zawichostu do dokonywania zmian w budżecie Gminy Zawichost

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-07 09:47:38, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 112/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie udzielenia upoważnienie Zastępcy Burmistrza Zawichostu do dokonywania zmian w planie finansowym Gminy Zawichost

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-07 09:47:52, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 113/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie udzielenia upoważnienie Zastępcy Burmistrza Zawichostu do dokonywania zmian planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-07 09:48:07, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 114/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie udzielenia upoważnienie Zastępcy Burmistrza Zawichostu do dokonywania zmian planu finansowego wydzielonego rachunki dla środków Funduszu Pomocy

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-07 09:48:21, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 115/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie aktualizacji Polityki Ochrony Danych Osobowych w UMiG Zawichost

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-07 12:01:49, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 116/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych w UMiG Zawichost

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-29 08:21:16, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 117/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-29 08:21:27, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 118/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-29 08:21:39, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 119/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany Zarządzenia 25/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichostu w sprawoe dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-29 08:21:52, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 120/2023 Burmistrza Zawichostu

komisji ds. częściowego odbioru technicznego robót budowlanych remont pokryć dachowych przystanków autobusowych

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-29 08:22:04, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 121/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-29 08:22:17, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 122/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-29 08:22:30, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 123/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-29 08:22:42, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 124/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-29 08:22:53, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 125/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-29 08:23:06, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 126/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-29 08:23:18, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 127/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przeniesienia przedszkola zorganizowanego w ZSIP w Czyżowie Szlacheckim na czas remontu do pomierszczeń zastępczych ZSIP w Zawichoście

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-07 11:16:57, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 128/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania komisji do spraw wyceny gruntów stanowiących mienie Gminny Zawichost na potrzeby ewidencji księgowej

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-07 11:17:12, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 129/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących sie na terenie Gminy Zawichost .pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-07 11:17:26 Informację zaktualizowano 2023-07-26 07:54:36, wprowadzający: Artur Pietraszewski
Zarządzenie nr 130/2023 Burmistrza Zawichostu

sprawozdanie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-07 11:17:39, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 131/2023 Burmistrza Zawichostu

sprawozdanie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-07 11:17:50, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 132/2023 Burmistrza Zawichostu

sprawozdanie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-07 11:18:04, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 133/2023 Burmistrza Zawichostu

sprawozdanie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-07 11:18:17, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 134/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji ds. odbioru technicznego robót budowlanych "Termomodernizacja budynku ZSIP w Czyżów Szlacheckim

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-18 11:55:56, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 135/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Linów

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-18 11:56:08, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 136/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-18 11:56:22, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 137/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-18 11:56:34, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 138/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców jednostek i zakładów budżetowych Gminy Zawichost

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-18 11:57:24, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 139/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok-.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-24 11:42:31 Informację zaktualizowano 2023-07-24 11:45:45, wprowadzający: Artur Pietraszewski
Zarządzenie nr 140/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu MIasta i Gminy w Zawichoście 2023 rok...pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-24 11:48:13 Informację zaktualizowano 2023-07-24 11:50:58, wprowadzający: Artur Pietraszewski
Zarządzenie nr 141/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023 rok..pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-24 11:52:19 Informację zaktualizowano 2023-07-24 11:55:24, wprowadzający: Artur Pietraszewski
Zarządzenie nr 142/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy..pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-24 11:57:21 Informację zaktualizowano 2023-07-24 11:59:43, wprowadzający: Artur Pietraszewski
Zarządzenie nr 143/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie na 2023 r...pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-24 12:00:28 Informację zaktualizowano 2023-07-24 13:14:11, wprowadzający: Artur Pietraszewski
Zarządzenie nr 144/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG na rok 2023.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-24 13:12:14 Informację zaktualizowano 2023-07-24 13:13:11, wprowadzający: Artur Pietraszewski
Zarządzenie nr 145/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2023.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-24 13:15:55 Informację zaktualizowano 2023-07-24 13:18:13, wprowadzający: Artur Pietraszewski
Zarządzenie nr 146/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania składu komisji kunkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w II pólroczu 2023 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-31 11:20:26, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 147/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-31 11:20:42, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 148/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-31 11:21:01, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 149/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie niedopłatnego przekazania środków trwałych ZGKiM w Zawichoście

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-31 11:21:18, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 150/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-31 11:21:52, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 151/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-31 11:22:08, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 152/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-31 11:23:11, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 153/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-31 11:23:27, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 154/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Zawichostu do wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamiawiającego na czas nieobecności Burmistrza Zawichostu

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-31 11:23:48, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 155/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustalenia Regulaminu wydarzenia Święto Plonów - Zawichost 2023

Regulamin

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-11 13:13:35, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 156/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-31 11:24:21, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 157/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-31 11:24:34, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 158/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-31 11:24:45, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 159/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-31 11:25:05, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 160/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-31 11:25:21, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 161/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-31 11:25:35 Informację zaktualizowano 2023-09-01 08:10:05, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 162/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-31 11:25:49 Informację zaktualizowano 2023-09-01 08:10:58, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 163/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-01 08:11:23, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 164/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-01 08:11:39, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 165/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-01 08:11:55, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 166/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-01 08:12:08, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 167/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-01 08:12:30 Informację zaktualizowano 2023-09-01 08:13:05, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 168/2023 Burmistrza Zawichostu

zmieniające zarządzenia w sprawie zasad zwrotów kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców...

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-28 11:11:09, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 169/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-28 11:11:21, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 170/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-28 11:11:41, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 171/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-28 11:11:57, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 172/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-28 11:12:07, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 173/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-28 11:12:16, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 174/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-28 11:12:31, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 175/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-28 11:52:14 Informację zaktualizowano 2023-09-28 11:52:37, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 176/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-28 11:52:58, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 177/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego robót budowlanych "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-28 11:53:09 Informację zaktualizowano 2023-09-28 11:53:31, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 178/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Linów

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-28 11:53:50, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 179/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji ds. odbioru technicznego robót budowlanych "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-28 11:54:05, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 180/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej/ remizy OSP w Czyżowie Szlacheckim

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-28 11:54:17, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 181/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyspa

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-28 11:54:29, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 182/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji ds. odbioru technicznego robót budowlanych "Rozbudowa i przebudowa budynku Zdrowia w Zawichoście

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-28 11:54:42, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 183/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2024

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-03 12:26:36, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 184/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-23 07:57:09, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 185/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-23 07:59:30, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 186/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-23 08:09:38, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 187/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-23 08:09:50, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 188/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-23 08:10:03, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 189/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-23 08:10:14, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 190/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-23 08:10:26, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 191/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-23 08:10:38, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 192/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-23 08:10:56, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 193/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stamowisko pracy

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-23 08:11:09, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 194/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-23 08:11:21, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 195/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-23 08:11:33, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 196/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-23 08:12:03, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 197/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych UMiG Zawichost

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-23 08:12:16, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 198/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie konsultacji organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-23 13:34:58, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 199/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-25 08:34:36, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 200/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-25 08:35:14, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 201/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-25 08:35:26, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 202/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-26 09:05:32, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 203/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji celem określenia stanu technicznego murów oporowych położonych w Zawichoście na działce nr ewid. 257 przy ul. Leonarda

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-26 09:05:43, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 204/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-26 09:05:54, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 205/2023 Burmistrza Zawichostu

 w sprawie zmiany planu finansowego UMiG NA 2023 r


Załącznik nr 1 do zarządzenia


Załącznik nr 2 do zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-26 09:06:05 Informację zaktualizowano 2023-11-03 11:22:27, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 206/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023r

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-13 09:01:41 Informację zaktualizowano 2023-11-13 09:14:14, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 207/2023 Burmistrza Zawichostu
 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w 2023 r. dla pracowników UMiG Zawichost.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-10-30 10:31:27 Informację zaktualizowano 2023-10-30 10:31:54, wprowadzający: Artur Pietraszewski
Zarządzenie nr 208/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wprowadzenia PROCEDURY ZARZĄDZANIA INCYDENTAMI CYBERBEZPIECZEŃSTWA

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-03 11:22:57, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 209/2023 Burmistrza Zawichostu

spisu środków pieniężnych w kasie

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-07 13:24:20, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 210/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-07 13:24:32, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 211/2023 Burmistrza Zawichostu

spisu środków pieniężnych w kasie

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-07 13:24:46, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 212/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym w 2024r. wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w zamian nieściągalnej grzywny

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-07 13:24:58, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 213/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia wizji/kontroli na drodze gminnej

 Zarządzenie nr 213-2023.pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-11-10 08:08:52 Informację zaktualizowano 2023-11-10 08:09:27, wprowadzający: Artur Pietraszewski
Zarządzenie nr 214/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-13 10:40:43, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 215/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2024 - 2041

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-13 10:40:55, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 216/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Zawichost na 2024 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-13 10:41:07, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 217/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-22 12:05:15, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 218/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-22 12:05:28, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 219/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stamowisko pracy

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-22 12:05:42, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 220/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-22 12:06:03, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 221/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego UMiG Zawichost na 2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-22 12:06:19, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 222/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-22 12:06:32, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
Zarządzenie nr 223/2023 Burmistrza Zawichostu

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-27 14:37:50, wprowadzający: Wojciech Próchnicki
wersja do druku