Mienie gminy

Burmistrz Zawichostu podaje do publicznej
wiadomości: wykaz nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Zawichost
przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie
bezprzetargowym

Burmistrz Zawichostu działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm./ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.


Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Zawichost, powiat sandomierski, woj. świętokrzyskie. Nieruchomość ta położona jest w Zawichoście przy ul. Sportowej oznaczona w ewidencji gruntów numerem:

 wykaz do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-02-18 14:24:40.
Data wprowadzenia: 2019-02-18 14:24:40
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót