Mienie gminy

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do
publicznej wiadomości: wykaz dot. nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy
Zawichost przeznaczonej do wydzierżawienia w
trybie bezprzetargowym

WYKAZ
dot. nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Zawichost
przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym


Burmistrz Miasta i Gminy w Zawichoście działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm./ podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Zawichost, powiat sandomierski, woj. świętokrzyskie. Nieruchomość ta położona jest w Zawichoście przy ul. Sportowej oznaczona w ewidencji gruntów numerem:

 dz. 112/1 o powierzchni 0,2335 ha,

Część w/w nieruchomości przeznaczona jest do posadowienia na niej garażu
o pow. 19,25 m2 nietrwale związanego z gruntem – na okres 3 lat.
Stawka czynszu dzierżawnego za 1 m² powierzchni pod garażem wynosi 1,00 zł miesięcznie + 23 %VAT.

Czynsz dzierżawny płatny kwartalnie do ostatniego dnia pierwszego miesiąca z danego kwartału.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Zawichoście pokój nr 17 lub telefonicznie pod nr tel. /015/ 83-64-115 wew. 27

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-12 19:50:07.
Data wprowadzenia: 2018-12-12 19:50:07
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót