Mienie gminy

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do
publicznej wiadomości: wykaz dot. nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy
Zawichost przeznaczonej do wydzierżawienia w
trybie bezprzetargowym
 Nieruchomość ta położona jest w Zawichoście przy ul. Sportowej oznaczona w ewidencji gruntów numerem: dz. 112/1 o powierzchni 0,2335 ha,

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-11-21 11:30:53.
Data wprowadzenia: 2018-11-21 11:30:53
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót