Mienie gminy

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost podaje do
publicznej wiadomości:wykaz nieruchomości
gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w
trybie bezprzetargowym
 wykaz dotyczy nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Zawichoście przy ul. Sportowej oznaczonej w ewidencji gruntów 112/1 o powierzchni 0,2335 ha.

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-06 14:28:54.
Data wprowadzenia: 2017-10-06 14:28:54
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót