Zapytania ofertowe

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W FORMIE ZAPYTANIA
OFERTOWEGO

NAZWA ZADANIA:

„UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ZAWICHOST”

z podziałem na następujące części:

Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Zawichost

Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Zawichost

Część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Zawichost

 

 WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (nr 1)

  Wyjanienia treści zapytania nr 1 do pobrania>>>

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (nr 2)

 Wyjanienia treści zapytania nr 2 do pobrania>>>

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (nr 3)

 Wyjanienia treści zapytania nr 3 do pobrania>>>

 Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-12-04 14:41:46 | Data modyfikacji: 2018-12-12 14:06:23.
Data wprowadzenia: 2018-12-04 14:41:46
Data modyfikacji: 2018-12-12 14:06:23
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót