Archiwum

Sprawozdanie z realizacji " Programu wspólpracy
Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za rok 2017."
 w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji i w zakresie pomocy społecznej

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-03-29 10:22:26 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:57:18.
Data wprowadzenia: 2018-03-29 10:22:26
Data modyfikacji: 2019-01-21 11:57:18
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót