Archiwum

OGŁOSZENIE

Wyników Otwartego Konkursu Ofert

 

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji na 2018 rok .

Rodzaj zadania :

1) . Zorganizowanie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży obejmującego
min. organizację treningów i zapewnienie udziału powstałych drużyn i zespołów
w amatorskich lub ligowych (licencjonowanych) rozgrywkach sportowych.


2). Utrzymanie płyty boiska stadionu miejskiego i przyległego terenu w granicach
ogrodzenia działki oraz bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sportowych .

 Do dnia 07.03. 2018 roku wpłynęła jedna oferta , która spełniała określone wymogi .

Oferta – Klubu Sportowego „Powiśle” Zawichost
ul. Nadwiślańska 1 ; 27-630 Zawichost

Wysokość przyznanych środków publicznych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie „ upowszechniania sportu i rekreacji na 2018 rok – wynosi 20. 000,00 zł.

 
Zawichost dnia 09.03.2018 rok

Burmistrz
mgr Andrzej Wzorek

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-03-09 13:30:31 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:56:19.
Data wprowadzenia: 2018-03-09 13:30:31
Data modyfikacji: 2019-01-21 11:56:19
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót