Archiwum

INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost informuje , iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 poddany zostanie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 zgodnie z Zarządzeniem Nr 137/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 17 października 2017 roku .
Projekt konsultowany będzie w okresie od 23.10.2017r- do 03.11.2017r. Uwagi i opinie co do sprawy poddanej konsultacji można przesłać drogą pocztową , złożyć na piśmie bezpośrednia w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Zawichost , lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od momentu zamieszczenia projektu w BIP ( e-mail:urzad@zawichost.pl ) .

 


Burmistrz
mgr Andrzej Wzorek

 ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZAWICHOST ZORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018 - PROJEKT

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-10-23 11:58:28 | Data modyfikacji: 2019-01-21 11:53:46.
Data wprowadzenia: 2017-10-23 11:58:28
Data modyfikacji: 2019-01-21 11:53:46
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót