Archiwum

Sprawozdanie z realizacji " Programu wspólpracy
Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za rok 2016."
 w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji .

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-15 13:50:54 | Data modyfikacji: 2017-10-23 11:55:24.
Data wprowadzenia: 2017-03-15 13:50:54
Data modyfikacji: 2017-10-23 11:55:24
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót