Archiwum

Ogłoszenie o Wyniku Otwartego Konkursu Ofert

OGŁOSZENIE

Wyników Otwartego Konkursu Ofert

 

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji na 2017 rok .


Rodzaj zadania :

1) . Zorganizowanie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży obejmującego min. organizację treningów i zapewnienie udziału powstałych drużyn i zespołów w amatorskich lub ligowych (licencjonowanych) rozgrywkach sportowych.


2). Utrzymanie płyty boiska stadionu miejskiego i przyległego terenu w granicach  ogrodzenia działki oraz bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sportowych .

 

Do dnia 27.02. 2017 roku wpłynęła jedna oferta , która spełniała określone wymogi .


Oferta – Klubu Sportowego „Powiśle” Zawichost
ul. Nadwiślańska 1 ; 27-630 Zawichost


Wysokość przyznanych środków publicznych na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej na 2017 rok

wynosi 20. 000,00 zł.

  

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-03-07 07:35:47 | Data modyfikacji: 2017-10-23 11:55:48.
Data wprowadzenia: 2017-03-07 07:35:47
Data modyfikacji: 2017-10-23 11:55:48
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót