Archiwum

INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost informuje , iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 poddany zostanie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 zgodnie z Zarządzeniem Nr 136/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 26 września 2016 roku .
Projekt konsultowany będzie w okresie od 27 . 09. 2016 r. - do 12.10.2016 r.
Uwagi i opinie co do sprawy poddanej konsultacji można przesłać drogą pocztową , złożyć na piśmie bezpośrednio w sekretariacki Urzędu Miasta i Gminy Zawichost , lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od momentu zamieszczenia projektu w BIP ( e-mail:urzad@zawichost.pl ).

  Zarządzenie i projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Zawichost z Organizacjami Pozarządowymi... Na rok 2017

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-09-26 13:29:30 | Data modyfikacji: 2017-02-06 12:30:41.
Data wprowadzenia: 2016-09-26 13:29:30
Data modyfikacji: 2017-02-06 12:30:41
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót