Archiwum

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost Ogłasza
otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2016 r.

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t .j Dz. U. 2014 poz.1118, z późn.zm. ) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, które zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Zawichost.

I. Rodzaj zadania:
Upowszechnianie sportu i rekreacji - planowana dotacja 20.000,00 zł:

II. Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i dofinansowanie projektów na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji

II. Forma zlecania realizacji zadań publicznych: wsparcie

III. Opis zadania:

Nazwa zadania planowane wydatki w roku 2016 upowszechnianie sportu i rekreacji  20.000,00 zł

 Ogłoszenie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2016-01-15 12:54:54 | Data modyfikacji: 2017-02-06 11:56:44.
Data wprowadzenia: 2016-01-15 12:54:54
Data modyfikacji: 2017-02-06 11:56:44
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót