Ochrona Środowiska

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zawiadamia o uchyleniu decyzji znak: GKiMZNiI-II-7624/02/09 z dnia 23 listopada 2010 r. wydanej przez  Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost w sprawie  środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego
na „Budowie dwóch elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną  w miejscowości Józefków, gmina Zawichost. Samorządowe Kolegium w Kielcach uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost
przy ul. Żeromskiego 50 pok. 17 w godz. od 7.00 do 15.00.

Obwieszczenie umieszcza się : w Internecie pod adresem: www.bip.zawichost.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Zawichost oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez przekazanie sołtysowi wsi Józefków.

 

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2010-02-18 10:18:11 | Data modyfikacji: 2010-02-18 10:18:48.

Zobacz:
 Postanowienia -Obwieszczenia .  Archiwum .  Rejestr działalności regulowanej .  Decyzje środowiskowe .  ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZAWICHOST ZA ROK 2017 .  ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZAWICHOST ZA ROK 2018 . 
Data wprowadzenia: 2010-02-18 10:18:11
Data modyfikacji: 2010-02-18 10:18:48
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót