INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ZADANIA NR 3
2017-08-07 12:10:13
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ZADANIA NR 3 Gmina Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost informuje, że w dniu 14.07.2017 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w try  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku przetargu
2017-08-04 13:24:05
Gmina Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, informuje, że w dniu 14.07.2017 r. o godz. 9:15 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na „„DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMN  ...więcej

Ogłoszenie o Wyniku Otwartego Konkursu Ofert z zakresu pomocy społecznej w 2017 r.
2017-04-10 10:23:06
  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
2016-12-28 17:01:42
  ...więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
2016-12-12 14:28:21
  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
2016-12-02 14:17:45
  ...więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
2016-11-25 12:28:26
  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
2016-10-07 12:59:22
  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGÓW
2016-10-06 13:02:09
  ...więcej

Ogłoszenie o Wyniku Otwartego Konkursu Ofert
2016-07-28 13:39:19
  ...więcej

2016-07-01 11:51:56
INFORMACJA O WYNIKACH Gmina Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, zwana dalej zamawiającym informuje, w dniu 29.06.2016 r. o godz. 12:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetar  ...więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
2016-06-03 10:09:12
Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, informuje, że w dniu 27.05.2016r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Remont drogi gm  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, NIEZABUDOWANEJ
2016-04-11 14:13:29
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2015-12-23 08:55:43
I. Na podstawie punktu 14.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawiadamiam, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie konkursu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i inny  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, NIEZABUDOWANEJ
2015-11-24 13:08:53
  ...więcej

Ogłoszenie Wyników Otwartego Konkursu Ofert
2015-07-28 20:59:53
  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu na „DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM Z TERENU GMINY ZAWICHOST W ROKU SZKOLNYM 2015/2016; DODATKOWE PRZEWOZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ ZAWICHOST ORAZ DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI SZKOLNYCH W TYM NIEPEŁNOSPRAWNYCH”
2015-07-22 10:24:29
  INFORMACJA O WYNIKACH Gmina Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, zwana dalej zamawiającym informuje, w dniu 10.07.2015r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybi  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
2014-12-17 14:00:43
  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
2014-11-03 14:54:39
  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ
2014-10-27 10:38:00
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 116
poprzednie     następne