Informacja o unieważnienie postępowania
2021-09-22 13:45:38
Dotyczy postępowania na wykonanie zadania pn. "Budowa boiska z urządzeniami sportowymi, z piłkochwytami i bieżnią przy Szkole Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim"  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego
2021-09-08 07:33:24
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Zawichoście  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty
2021-07-27 11:15:48
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY ZAWICHOST W ROKU SZKOLNYM 2021/2022; DODATKOWE PRZEWOZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ ZA  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej
2021-04-16 11:24:05
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2021-03-19 14:26:30
na wykonanie zadania Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost.  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2021-03-16 13:25:20
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Roboty budowlane Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście” -Etap II. Projekt dofinansowany ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  ...więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
2021-01-28 13:43:02
"Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście” -Etap II. Projekt dofinansowany ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  ...więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
2021-01-07 13:02:26
w przetargu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”  ...więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
2020-10-30 10:02:01
Zamawiający uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zawichost: 1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czyżów Szlachecki  ...więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
2020-10-28 14:15:28
dotyczy przetargu:Adaptacja pomieszczeń w budynkach na terenie Gminy Zawichost: 1.Adaptacja budynku remizy OSP w Linowie na potrzeby dziennego domu Senior + (program Senior+2020). 2.Adaptacja budynku remizy OSP w Piotrowicach na potrzeby klubu Sen  ...więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
2020-10-19 12:00:30
 na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa i wyposażenie strażnicy OSP na cele społeczno – kulturalne dla mieszkańców miejscowości Zawichost” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Ro  ...więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
2020-09-07 12:55:44
na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa i wyposażenie strażnicy OSP na cele społeczno – kulturalne dla mieszkańców miejscowości Zawichost” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego   ...więcej

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na
2020-08-03 14:38:07
DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI SZKOLNYCH W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY ZAWICHOST W ROKU SZKOLNYM 2020/2021  ...więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
2020-07-28 09:55:32
Zamawiający informuje, że w przetargu niegraniczonym na wykonanie zadania pn. UTWORZENIE KLUBU DZIECIĘCEGO „KRAINA MALUSZKA” W ZAWICHOŚCIE - Adaptacja Sali przedszkolnej na klub "Kraina Maluszka"  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty
2020-07-23 15:00:05
  ...więcej

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: UTWORZENIE KLUBU DZIECIĘCEGO „KRAINA MALUSZKA” W ZAWICHOŚCIE
2020-07-23 12:18:13
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
2020-07-06 10:30:21
Znak sprawy: GKRRiOŚ.271.2.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zamawiający uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na potrzeby Domu Dzie  ...więcej

Informacja o unieważnienie przetargu
2020-07-03 13:05:37
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 30.06.2020 dotyczącego wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn.: UTWORZENIE KLUBU DZIECIĘCEGO „KRAINA MALUSZKA” W ZAWICHOŚCIE Zamawiający informuje o unieważ  ...więcej

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT
2020-07-01 12:58:38
Znak sprawy: GKRRiOŚ.271.2.2020                                    &n  ...więcej

Informacja o unieważnienie przetargu
2020-06-09 14:10:56
Informacja o unieważnienie przetargu pn: „Adaptacja pomieszczeń budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Zawichoście wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych”- etap I współ  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 156
poprzednie     następne