Ogłoszenia o wynikach przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: "Zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną i osprzętem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście".

 Informacja do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2022-05-12 07:14:09.
Data wprowadzenia: 2022-05-12 07:14:09
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót